The Red Point extinde platforma Academis

AcademisPlatforma Academis dedicată managementului universitar îşi extinde aplicabilitatea prin integrarea noilor module: Module şi Materiale Didactice.
Modulul Alumni din cadrul UMS oferă absolvenţilor oportunitatea de a-şi păstra apartenenţă la comunitatea academică într-o manieră accesibilă, cu o utilizare interactivă şi intuitivă. Dezvoltat pe o aplicaţie web-based, modulul Alumni poate fi accesat de oriunde prin intermediul unui browser şi al unei conexiuni la internet. Datorită configuraţiei sale funcţionale, Alumni permite utilizatorilor completarea, modificarea şi actualizarea informaţiilor personale, a istoricului academic al absolventului, a istoricului posturilor ocupate, o parte din informaţii fiind preluate din UMS. De asemenea, modulul permite sortarea listei de alumni în funcţie de o serie predefinita de criterii, căutarea unui alumni, transmiterea de mesaje publice care pot fi vizualizate de toţi utilizatorii UMS, indiferent dacă fac sau nu parte din această comunitate, sau publice. În cadrul submodulului „Administrare”, utilizatorul cu drepturi de administrator poate accesă şi aprobă mesajele publice trimise de Alumni sau poate trimite notificări către absolvenţi sau către persoane care au absolvit această facultate dar nu se regăsesc în cadrul UMS. Aplicaţia conţine şi submodulul Rapoarte care poate fi accesat de administrator. UMS este componenta de şcolaritate integrată platformei Academis. Soluţia software UMS permite administrarea eficientă a tuturor activităţilor, proceselor şi fluxurilor existenţe în mediile universitare. Modulul Materiale Didactice a fost integrat în componenţa Magnon dedicată managementului de procese. Noul modul are că funcţionalitate de bază gestionarea materialelor de curs. Astfel prin intermediul sau, profesorii publică materiale didactice care pot fi accesate din orice locaţie prin intermediul internetului. Pentru a avea acces la aceste materiale este necesară o autentificare care confirmă statutul de student al facultăţi respective. Acest modul vine în întâmpinarea studenţilor, dar şi a masteranzilor şi doctoranzilor, fiecare utilizator putând accesa informaţia care corespunde nivelului sau de studii. Configurarea funcţională a modulului permite studenţilor acţiuni de vizualizare conţinut şi căutare, iar profesorilor acţiuni mai complexe de vizualizare, modificare, acordare permisiuni, ascundere, ştergere etc.Totul se realizează într-o manieră logică şi intuitivă de utilizare. Soluţia Magnon supervizează executarea corectă a proceselor care implică documentele respective în cadrul universităţii şi propune o strategie centralizată a documentelor pentru reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

>