Breaking news

Curtea de Apel București a dispus confiscarea averii lui Marian Iancu, condamnat în dosarul RAFO

Omul de afaceri, Marian Iancu, condamnat marți de Curtea de Apel București la 12 ani de închisoare cu executare în dosarul RAFO, rămâne și fără avere. Instanța a decis confiscarea a peste 800 de milioane de lei, trei terenuri şi o clădire care aparțin fostului patron al clubului de fotbal Poli Timișoara.

marian iancu - rafo - baniCurtea de Apel Bucureşti a dispus confiscarea averii lui Marian Iancu dar și a altor inculpați din dosarul RAFO.

II. În temeiul disp. art. 33 alin 1  şi 3 din Legea 656/2002 modificată rap la art. 112 alin. 1 lit e şi art. 112 alin. 6 din CP dispune confiscarea următoarelor bunuri:
–    de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii, reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului  si a impozitului pe profit;
– de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, conform  actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK, societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

– de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.

– de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare sumă transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.
– imobil teren plus clădire situat in Bucureşti, strada Intrarea Catedrei nr. 17 – 23, sector 1, având nr. CF 258979 şi nr. cadastral 258979 – C1-U18, respectiv imobilele menţionate şi descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între Mărgărit Voicu şi Mărgărit Elisabeta şi societatea Consult Imobiliare Nord SRL, reprezentată legal de către Sălăjean Bogdan Lucian, autentificat sub nr. 1601/18.09.2014 de Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana şi Leonte Alexandru, contract aflat la filele 32 – 37 din volumul 7 bis 3 al instanţei de apel bunuri indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii nr. 154003/3/24.09.2014 întocmit de ANAF.
–  teren în suprafaţă de 3 972 mp, str. Barbu Văcărescu nr. 168 – 172 Sector 2, Bucureşti, având nr. cadastral 15933 şi carte funciară 69319 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/24.09.2014.
– teren 178 mp (suprafaţă măsurată) – 175 m.p. suprafaţă acte), str. Maior Alexandru Câmpeanu, nr. 4, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral 23278 şi nr. cart funciară 68266 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/2/24.09.2014.
– de la martora Catrinu Gabriela Adriana suma de 189.000.000 Rol (18900 RON) ridicaţi de de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal

În baza art. 35 alin 4 din Codul penal de la 1969 dispune cumularea măsurilor de siguranţă dispuse în prezenta cauză urmând ca în final să dispună confiscarea de la Iancu Marian Alexandru a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD     în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.

Dispune completarea de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise în vederea  indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii, transmise autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ – DIICOT/Structura Centrala, cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014, în sensul că se va menţiona în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.

Organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti )  va solicita pe calea comisiei rogatorii adresate autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA confiscarea sumelor de bani indisponibilizate prin dispoziţiile Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a Penală cuprinse în încheierile de şedinţă din datele de 15.09.2014 şi 01.10.2014, până la concurenţa sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.

III. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr 656/2002, art. 11 din Legea nr 241/2005,  art. 249 alin 1, 4  C pr pen, art. 249 alin 5 C pr pen  coroborate cu disp. art. 32 lit. d C. familiei, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 si cu dispoziţiile art. 998 din Vechiul Cod Civil, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţă nr 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului General de pe lângă ICCJ – DIICOT Structura Centrala precum si sechestrul asigurator instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2010 a Tribunalului Bucureşti secţia a II- penala  asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian, Iancu Gheorghita, Margarit Constantin, Neacsu Silviu George, Turica Marius, Alex Martin si Elenkalan Hayrettin, măsuri asigurătorii al căror obiect a fost extins prin încheierea de şedinţă din data de 15.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II a penală în dosarul nr. 36794/3/2005 (inclusiv asupra conturilor şi activelor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale conturilor soţiilor, rudelor de gradul I ale acestora si ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii, cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie efectuate asupra acestora, care s-au identificat în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii), după cum urmează:

– suma de 293.030,16 EUR echivalent în lei la data plăţii existente  în contul personal  5107407 deschis de inculpatul Iancu Alexandru Marian la Banca ING BANK Monaco (JULIUS BAR), urmând ca în cererea de comisie rogatorie adresată autorităţilor monegasce să se ceară confiscarea acestor sume de bani în folosul Statului român şi să se precizeze că aceste sume au fost indisponibilizate prin ordonanţa nr 171/P/D/2003 al P.Î.C.C.J-DIICOT, iar prin decizia penală pronunţată de Curtea de Apel Secţia a II – a penală în prezenta cauză s-a dispus confiscarea de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului  si a impozitului pe profit şi a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA),  a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, a sumei de suma de 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.
– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BALKAN PETROLEUM SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. Steluţei, Nr. 4-6, CAMERA 1, Etaj 1, IANCU ALEXANDRU – MARIAN, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928601/24.09.2014, respectiv:
– teren 600 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. carte funciară 40773, nr. cadastral 2049 IF electronic 200431.
– teren 1542 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/38; nr. carte funciară 37921 bis3; ID electronic 200836.
– 6 apartamente – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti: nr. cadastral 2049/11; nr. carte funciară: 13081-1; apartament, nr. cadastral 2049/11; 0;1; nr. carte funciară: 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;1;1; nr. carte funciară 13081-3; apartament nr. cadastral 2049/11;0;1 nr. carte funciară 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;2;1; nr. carte funciară 13081-4; apartament având nr. cadastral 2049/11.1.1, nr. carte funciară 13081-3
– clădire –  str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti cu nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4;
– teren   – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/11;0;1, nr. carte funciară 13081-2.
– teren 276.590  mp, str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/11;1;1, nr. carte funciară 13081.
– teren   – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4.
– doua autoturisme AUDI cu nr. N 66 BKP şi B 95 BKP şi un autoturism DACIA cu nr. B 98 PLN indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928602/24.09.2014.
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD);

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BKP & FABER SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUŢEI, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile  întocmit de ANAF nr. 2688586/24.09.2014, respectiv:
–  teren extravilan 20,75 hectare situat in Sacosul Turcesc si Staţie de distribuţie carburant, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2A, Timişoara, jud. Timiş, clădire în suprafaţă de 540 m.p., nr. carte funciară 146223;
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD);

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC S IMOBILIARE SRL, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUTEI, Nr. 6 indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 2688585/24.09.2014, respectiv:
– un autoturism  NISAN  X TRAIL cu nr. B 33 VGB si remorca REMA RELIAN cu nr. B 47 YMP
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD);

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC B.K.P. MANAGEMENT & INVEST GROUP SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. Steluţei, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal  întocmit de ANAF nr. 928600/24.09.2014 şi procesul verbal nr. 331411/24.09.2014 , respectiv:
– teren 848 mp , str. Steluţei  nr. 46, clădire SECTOR 1, Bucureşti, nr. cadastral 2647/1, nr. carte funciară 98049.
– teren 1271 mp, str. Luptătorilor nr. 31 – 35, sector 1, Bucureşti, nr. cadastral 9821-12392-12336, nr. carte funciară 92441.
– teren 346 mp, str. Steluţei nr. 1, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral 6958 şi nr. carte funciară 20884.
– teren 343 mp, str. Steluţei nr. 3, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral 8088 şi nr. carte funciară 15910;
– imobil in localitatea Buftea – Ilfov, situat pe str. Independenţei nr. 1 H, nr. carte funciară 112816;
– teren intravilan 2 006 mp  – Buftea – Ilfov situat pe str. Independenţei nr. 1 H,
– teren intravilan 1.993 mp – Buftea – Ilfov, situat pe str. Independenţei nr. 1 H.
–  Bunurile mobile indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului judiciar pentru bunuri mobile nr. 928599/24.09.2014, respectiv :
– 8 autoturisme DACIA nr., înmatriculare : B53 XJH; B 53 TUN, B 53 TTI, B 53 TTP, B 53 TUK, B 53 TUD, B 16 TGY, B 16 TGZ.
– 1 motociclu bombardier ATV nr. înmatriculare B O5 YAE
– 2 BMV: nr. B 666 BMB şi B 35 TRJ
– 2 AUDI: B 777 BKP şi B 125 MMM
– 1 VOLKSWAGEN: B 88 DXW
– 1 SCHY JET: RZT
– 1 autoturism SKODA: serie şasiu TMBDS 41UX98834764
– 1 LAND ROVER: B 45 BKP
– Remorca CARAVAN: B 32 NZN.
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC B.K.P. TRADING IMPEX SRL, Bucureşti Sectorul 1, Str. Steluţei, nr. 3, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile  întocmit de ANAF nr. 928639/25.09.2014, respectiv:
–  1 DACIA: B 26 VGB
–  2 VOLKSWAGEN: B 36 ZMY şi B 04 BKP
–  1 BMW: B 75 BKP
–  2 MITSUBISHI: B 88 HOM; B 34 BKP
–  1 AUDI: B 85 LED
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC B.K.P. TRUST INVEST SRL, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUŢEI, Nr. 4-6, Etaj 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile  întocmit de ANAF nr. 928626/25.09.2014, respectiv:
–   4 VOLKSWAGEN: B 77 GHS; B 77 GKB; B 98 BVC şi B 111 URS;
–   2 AUDI: B 65 FVO şi B 44 WGB
–   3 SKODA: B 97 YEC , B 98 BKP şi B 999 YSE
–   1 DACIA: B 97 YDT
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– contravaloarea unui autoturism BENTLEY, serie şasiu SCBBE 53W76C030744 indisponibilizat de la intervenientul MĂRGĂRIT ION-BOGDAN prin PV SECHESTRU ASIGURATORIU PENTRU BUNURI MOBILE nr. 144801/24.09.2014.
–   apartament situat în Constanţa, B-dul . Mamaia nr. 523, având nr. cadastral 112977 – C1 – U53 şi nr. C.F. 149279 indisponibilizat de la intervenientul MĂRGĂRIT ION-BOGDAN prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile  întocmit de ANAF nr.  nr.11543631/ 25.09.2014

– imobil teren împreună cu construcţii situat in strada Turiştilor, nr 29 – 39 , sector 2, Bucureşti, având nr. cadastral 212496, respectiv 212496-C1, 212496-C 2, 212496-C3, 212496-C,şi nr. carte funciară 212496 aflat în posesia intervenientei IANCU NICULINA, indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal  întocmit de ANAF nr. 436551/24.09.2014
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC URBIS ARMATURI SANITARE SA, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928593/24.09.2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928594/24.09.2014, respectiv:
– teren 16.557 mp  B-dul Preciziei nr. 3, sector 6 , Bucureşti, nr. cadastral 37764/2/4/2/4 şi nr. carte funciară 29648_7.
– două autoturisme DACIA: B 46 TOU şi B 79 URB  şi mijloace fixe + instalaţii conform registru inventar la data de 24.09.2014 anexă la procesul verbal de sechestru nr. 928594 din 24.09.2013.
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

–  bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC UTON S.A, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 958357/25.09.2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 958357/26.09.2014, respectiv:
– clădire în suprafaţă de 577  m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 nr. cadastral 5038-C1; nr. carte funciară 62109;
– teren intravilan 577 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cf 62109;
– teren intravilan de 16.668 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 61.872 şi nr. CF 61.872;
– clădire şi teren în suprafaţă de 1651 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5031-C1 şi nr. CF 60885;
– teren intravilan şi clădire în suprafaţă de 2590 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. CF 60894 şi nr. cadastral 5037;
– teren şi clădire în suprafaţă de 960 m.p. situată în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5035-C1 şi nr. carte funciară 60986;
– teren şi clădire în suprafaţă de 15.544 m.p. situată în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr.5030 şi CF 61415;
– teren şi clădire de 1750 m.p. cu nr. cadastral 5028 C1 – 528C 2 şi CF  nr.62582;
– teren intravilan în suprafaţă de 16.668 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 61.871 şi nr. CF 61871;
– teren cu clădire 259 m.p. situată în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5032 şi CF 62110;
– teren împreună cu clădire 184 m.p. cu nr. cadastral 5033 şi nr. cf 62108;
– teren în suprafaţă de 16.668 m.p. având nr. cadastral 61.873;
– teren şi clădire în supraf. de 3.506 m.p., având nr. cadastral 5034 şi CF 62111;
– clădire 2663 m.p. – CF  61.708 şi acelaşi nr. cadastral;
– teren în supraf. de 35.968 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr.  cu nr. cadastral 61.708 ;
– teren şi clădire în supraf. de 2165 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5036 şi CF 62.107;
– clădire şi teren în supraf. de 1450 m.p. situat în Oneşti, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5029 şi nr. CF 61.394;
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC PRO DOMO SRL indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 3141779/25.09.2014 şi procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 3141780/25.09.2014, respectiv:
– autoturism SKODA OCTAVIA: seria IMDBC 41V07885717
– construcţie + magazie, suprafaţă 308,2 mp + teren intravilan 3.420 mp, B-dul Iuliu Maniu nr. 187B, sector 6, Bucureşti.
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– motocicleta LIEYIBEN nr. Identificare LYDNCB904911001100 aflat în posesia intervenientului IANCU ȘTEFAN-EUGENIU, indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 536389/24.09.2014.
– terenul situat în comuna Frăsinet, sat Luptători, judeţ Călăraşi, în suprafaţă de 20000 mp aflat în posesia ESV EUROFERMA SRL prin contractul de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 930/15.09.2014.

–  teren intravilan 500 mp, Cornetu, str. Taberei, nr. 55B, jud. Ilfov, având  nr. cadastral 139/3 şi nr. CF 2558 aflat în  posesia inculpatului NEACȘU SILVIU GEORGE şi Neacşu Marcela indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 596593/24.09.2014.
– teren în suprafaţă de 44427 m.p. ID electronic 20456 situat în Sat Gălbinaşi (Com. Gălbinaşi), judeţul Călăraşi aflat în posesia intervenientului Turică Marin.
– bunurile imobile aflate în posesia intervenientului IANCU VICTOR OCTAVIAN  respectiv:
– teren intravilan 537 mp situat în oraş Breaza de Sus , jud. Prahova, Al. Someşului nr. 3A, deţinut în baza  cvc 1486/29.08.2014. Imobilul este înscris în cartea funciară nr.22322 a localităţii Breaza cu numerele cadastrale: terenul  29.322; construcţia locuinţă an 1992-22322-C2 şi construcţia locuinţă vacanţă an 2008 – 22322-C3.
– clădire în supraf. de 44 m.p. + 124 m.p. compusă din p+m situat în localitatea Breaza de Sus, Str. Aleea Someşului nr. 3A, deţinut din anul 2-008 în baza C V-C nr. 1246/29.08.2014;
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– bunurile imobile aflate în posesia intervenientului IANCU STEFAN EUGENIU indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 26.313/24.09.2014, respectiv:
–   2 clădiri + teren intravilan 20.000 mp, Frăsinet, jud. Călăraşi: clădirea C1 nr. cadastral 439 şi carte funciară nr.21518; clădirea C2 cu nr. 439 şi carte funciară nr.21518; teren intravilan deţinut în baza contractului de donaţie – încheiere 812/05.08.2014, aferent construcţiilor în suprafaţă de 19.991 m.p. (din acte 20.000 m.p.) şi carte funciară nr.21518 .

– bunurile imobile aflate în posesia SC AEI INVEST INDUSTRY SRL indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 08.10.2014
–  hala industrială, str. Theodor Paladin nr. 57 , sector 6, Bucureşti, având nr. CF 39694-1 şi nr. cadastral C1 .
–  teren intravilan 5.987 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucureşti, având nr. CF 39694 – 1 şi nr. cadastral 2628/6/2.
–  construcţie metalica 63 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucureşti, având nr. CF 39694-2 şi nr. cadastral C1
–  teren intravilan 965 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucureşti, având nr. CF 39694-2 şi nr. cadastral 2628/14/1
–  construcţie metalica 17 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucureşti, nr. CF 39694-3 şi nr. cadastral C1;
–  teren intravilan 1.758 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, Bucureşti, nr. CF 39694-3 şi nr. cadastral 2628/17/2;
–  teren intravilan 3970 mp b-dul. Iuliu Maniu nr. 187 B, sector 6 Bucureşti, nr. CF 205413 şi nr. cadastral 226722.
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD)

– clădire 175.63 mp plus teren 1.779,02 mp judeţul Călăraşi, com. Curcani, nr. cadastral 61 conf., contract de vânzare cumpărare autentificat  prin încheierea de autentificare 751 din 13.02.2002 aflate în posesia intervenientei DUMITRU VICTORIA PETRA indisponibilizat prin procesul verbal nr. 27872/24.09.2014.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr 656/2002, art. 249 alin 1 şi alin. 4 C pr pen dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător de indisponibilizare a asupra sumei de 189.000.000 ROL ridicaţi de martora Catrinu Gabriela Adriana de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN RO20RZBR0000060012877171 sold 392.660,85 lei la data de 19.09.2014 cont deschis de Politehnica Timişoara la Raiffeisen Bank SA, în vederea garantării executării măsurii confiscării speciale a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN RO83RZBR0000060014081553 sold 436,68 lei la data de 19.09.2014 deţinute de inculpatul IANCU OCTAVIAN la Raiffeisen Bank SA, în vederea reparării prejudiciului.

IV. În temeiul disp art 29 alin. 5 din Legea nr 47/1992 respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 249 alin 4 C.p.p. şi ale art. 250 alin 6 C pr pen.

>