Breaking news

Vrei sa iti deschizi un business in Moldova? Discuta cu un avocat din Iasi!

In ciuda promisiunilor autoritatilor de reducere a birocratiei, infiintarea unei societati ramane un demers complex, care te poate face sa pierzi mult timp si energie, daca incerci sa il gestionezi pe cont propriu. Tocmai de aceea, orice om de afaceri care a trecut prin acest proces iti va recomanda sa apelezi la sfaturile si ajutorul unui specialist.

avocat Iasi

Pentru a-ti da seama de complexitatea acestui demers, care face necesar ajutorul unui avocat Iasi, iata, de exemplu, o lista cu documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.), precum si a unei societati in nume colectiv sau cu comandita simpla!

O operatiune prealabila consta in depunerea unei cereri de verificare a disponibilitatii si de rezervare a denumirii firmei, completata cu trei denumiri diferite, in ordinea preferintelor. In anumite cazuri, care iti pot fi explicate de un avocat din Iasi, poate fi necesara si verificarea disponibilitatii si a rezervarii emblemei.

Ulterior, are loc activitatea de inregistrare propriu-zisa. in cadrul careia sunt necesare aproape 20 de tipuri de documente diferite, dupa cum urmeaza:

 • cererea de inregistrare, in original;
 • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina;
 • declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani, precum si ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
 • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei si, dupa caz, a emblemei;
 • daca un avocat din Iasi iti spune ca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • actul constitutiv;
 • documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si, daca este cazul, inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu secundar;
 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social, cu exceptia societatilor cu raspundere limitata;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 • declaratii date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • in anumite situatii ce iti pot fi explicate de un avocat din Iasi, este nevoie si de declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
 • informatiile din cazierul fiscal al asociatilor, actionarilor, membrilor si reprezentantilor legali sau desemnati, care au obligatia prezentarii certificatului de cazier fiscal;
 • declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 • dovezi privind plata tarifului legal;
avocat Iasi

In anumite cazuri, care iti pot fi indicate de un avocat Iasi, pot fi necesare si alte documente suplimentare.

Listele sunt diferite pentru infiintarea celorlalte forme posibile de societate, precum Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.) sau Societatea pe Actiuni (S.A.). Pentru a indeplini toate cerintele si pentru a nu te impovara cu munci birocratice inutile, este esential sa apelezi la ajutorul unui specialist, precum un avocat din Iasi de la Cabinetul Duhnea Dana Elena!