Breaking news

UE somează SUA și Canada să elimine vizele pentru cetățenii români

Uniunea Europeană amenință SUA și Canada că va reintroduce vizele pentru cetățenii celor două țări, dacă nu vor ridica la rândul lor vizele pentru români.

ue ameninta sua si canada din cauza vizelorVești bune de la Uniunea Europeană, pentru români. Ar putea să circule în curând în SUA și Canada, fără vize.

Și asta după ce joi, Parlamentul European a votat o rezoluţie de modificare a regulamentului UE privind vizele. Potrivit modificărilor, UE poate reintroduce vizele pentru SUA şi Canada, dacă cele două ţări nu le vor elimina pe cele pentru români.

Modificarea va intra în vigoare în decurs de 24 de luni de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

MAE salută adoptarea poziției Parlamentul European pe marginea proiectului de amendare a Regulamentului 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie.

”În condițiile în care cetăţenii din marea majoritate a Statelor Membre UE beneficiază de accesul  în SUA şi Canada fără vize, iar cetăţenii americani şi canadieni pot călători liber în toate Statele Membre ale Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe consideră că este firească acordarea unui tratament echivalent, egal, cetățenilor din toate statele Uniunii, cu atât mai mult cu cât UE şi membrii săi sunt un partener important, indispensabil chiar al celor două state nord-americane. Rezoluţia Parlamentului European prezintă relevanţă în relaţia cu statele terţe care menţin obligativitatea vizelor pentru cetăţenii români”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului de Externe remis exclusivNEWS.ro.

Totodată, rezoluţia Parlamentului European confirmă justeţea unuia dintre principiile constant invocate de România, şi anume cel al reciprocităţii.

România a ridicat, unilateral, obligativitatea vizelor pentru SUA şi Canada la 11 iulie 2002, respectiv la 1 ianuarie 2002.

Cuantumul ratei de refuz pentru anul fiscal 2011-2012 a fost de 17%, ceea ce reprezintă, practic, cea mai importantă scădere din ultimii ani (22,4% în 2011, 24,8% în 2010).

„Mecanismul de reciprocitate” va putea fi activat atunci când o ţară terţă ai cărei cetăţeni nu au nevoie de viză pentru a călători în UE aplică sau menţine obligativitatea vizelor pentru cetăţenii uneia sau mai multor state membre. „Mecanismul de suspendare” va permite suspendarea temporară a vizelor pentru o ţară terţă, în cazul unei situaţii de urgenţă.

Aplicarea „mecanismului de reciprocitate” implică o procedură îndelungată, care poate fi declanşată doar la solicitarea unui stat membru ai cărui cetăţeni au nevoie de vize pentru a călători în state precum SUA şi Canada.

La 30 de zile de la intrarea în vigoare a rezoluţiei, statul în cauză poate notifica în scris Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană pentru a cere declanşarea mecanismului. CE publică notificarea în Jurnalul Oficial, iar statul terţ are la dispoziţie şase luni pentru a ridica vizele.

Dacă nu se întâmplă acest lucru, Comisia Europeană are la dispoziţie două soluţii: poate adopta impunerea, pe o perioadă de 12 luni, a vizelor pentru cetăţenii statului terţ sau poate înainta Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare a situaţiei, în care explică de ce nu propune impunerea temporară a vizelor.