Breaking news

TVR alocă 1.100.000 lei pentru producţia naţională de film

Televiziunea Română – singura instituţie media care contribuie la Fondul Cinematografic Naţional cu 15% din veniturile încasate din publicitate – deschide sesiunea de finanţare pentru anul 2019, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005.

Producătorii independenţi de pe piaţa de film din România pot beneficia de suma totală de 1.100.000 lei, în următoarele condiţii:

  • solicitanţii de finanţare din Fondul Cinematografic Naţional trebuie să fie titulari ai unui contract de credit direct cu Centrul Naţional al Cinematografiei;
  • solicitanţii să nu aibă/să nu fi avut contract de finanţare cu TVR, contract a cărui derulare a fost viciată, suspendată sau întreruptă din cauze neimputabile finanţatorului;
  • filmele de ficţiune de lung metraj şi documentarele de lung metraj pentru care se solicită finanţare trebuie să se afle în perioada de postproducţie.

Finanţatorul va departaja solicitările în funcţie de îndeplinirea condiţiilor enunţate mai sus şi numai după:

  • analiza sinopsisului, treatmentului, scenariului;
  • vizionarea unei secvenţe de 15’ din film;
  • primirea acceptului din partea producătorului privind limita superioară a finanţării, care nu va depăşi 7% din suma totală de 1.100.000 de lei alocată pentru finanţări;
  • încadrarea documentarelor de lung metraj finanţabile, în cel mult 1/3 din suma totală de 1.100.000 lei, alocată pentru finanţări.

La încheierea contractelor de finanţare, cu termene de plată integrală până la data de 31 decembrie 2019, cesionarea drepturilor de difuzare constituie avantaj.

Proiectele pentru care se solicită finanţare trebuie depuse la Registratura Televiziunii Române, intrarea din strada Ermil Pangrati nr. 28, într-un plic, cu menţiunea „Finanţare conform OG nr. 39/2005”.

Fiecare proiect trebuie să fie însoţit de:

  • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitantul este titularul unui contract de credit direct aflat în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC), cu menţionarea numărului şi a datei la care s-a încheiat contractul;
  • scenariu (3 exemplare), treatment (6 exemplare), sinopsis (6 exemplare), plan de producţie (6 exemplare), plan financiar (6 exemplare)
  • o secvenţă de 15′ din film, pe suport DVD (2 buc.).

Data limită pentru depunerea proiectelor este marţi 26 noiembrie 2019, ora 12.00.

Până în prezent, TVR a finanţat peste 140 de filme, din toate genurile cinematografice, producţii semnate de regizori debutanţi sau consacraţi, multe dintre acestea fiind premiate la festivaluri de anvergură.

 

>