Breaking news

Trenul va circula pe calea ferată dintre Ploiești și Focșani, cu 160 km pe oră

Pe calea ferată dintre Ploiești și Focșani se va putea circula chiar și cu 160 km/oră, față de 100 de km/oră, cât este limita maximă de circulație în prezent. Acesta este unul din principalele beneficii ale noului proiect de reabilitare a acestei linii de cale ferată, aparținând Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA,  care se desfășoară pe teritoriile județelor Prahova, Buzău și Vrancea. Lucrarea a primit Acord de mediu, din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM).

Construcția se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018, în privința impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel încât a fost necesară elaborarea Acordului de mediu, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Protecția Mediului coordonați de Mirela Pantilie, Directorul Direcției Conservarea Naturii, Biodiversitate și Octavian Pătrașcu, Directorul Direcției Controlul Poluării și Reglementări. Conform documentației care a stat la baza Acordului, această porțiune de cale ferată, de 142,39 de km, face parte din Master Planul General de Transport al României și are ca scop dezvoltarea rețelei de transport pe calea ferată. În cadrul acestei lucrări este prevăzută și construirea a trei noi kilometri de cale de rulare, tocmai pentru reducerea diferențelor de nivel și creșterea vitezei de deplasare. Dacă în prezent, pe acest tronson se circulă cu maximum 100 km/oră, după finalizarea lucrărilor, trenurile de marfă vor putea merge cu 120 km/oră, iar cele de călători, cu 160 km/ oră”, a anunțat Laurențiu Alexandru Păștinaru, Președintele ANPM.

Conform planurilor, cei peste 142 de kilometri de cale ferată, care traversează intravilanul a 32 de localități din județele Prahova, Buzău și Vrancea, pe traseul existent al liniei duble electrificate, urmează să fie reabilitați într-un termen de 36 de luni.

Proiectul, care va ocupa 3.000 de metri pătrați din cadrul unui sit Natura 2000, intersectează și se află în zona de influență a următoarelor arii naturale protejate de interes comunitar:

 • Lunca Buzăului;
 • Coridorul Ialomiței;
 • Câmpia Gherghiței;
 • Stânca tohani;
 • Dealul Istrița;
 • Valea Călmățuiului;
 • Subcarpații Vrancei;
 • Dealurile Racovițeni.

„Evaluarea impactului asupra obiectivelor de conservare s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:

 • Analiza obiectivelor, a parametrilor și țintelor stabilite pentru fiecare din habitatele sau speciile de interes comunitar incluse în obiectivele de conservare;
 • Analiza caz cu caz și habitat/specie cu habitat/specie a parametrilor ce ar putea fi afectați de proiect;
 • Justificarea modului în care fiecare parametru aferent obiectivelor ar putea fi afectat și cuantificarea gradului de afectare;
 • Aprecierea semnificației impactului.
>