Breaking news

Transgaz va primi peste 179 milioane de euro pentru realizarea coridorului de transport BRUA

Compania națională de transport al gazelor naturale, Transgaz a semnat vineri la Budapesta, un contract cu Uniunea Europeană prin intermediul căruia primește fonduri nerambursabile de peste 179 milioane de euro pentru realizarea coridorului de transport Bulgaria- România-Ungaria-Austria (BRUA). 

transgazSemnarea Acordului de Finanţare prin Mecanismul Conectarea Europei aferent traseului prin Romania a coridorului de transport Bulgaria- România-Ungaria-Austria a avut loc la Budapesta, și a fost parafat de SNTGN TRANSGAZ și reprezentanţii Comisiei Europene.

Prin acest Acord,  compania Transgaz primeşte nerambursabil 179,32 milioane euro pentru implementarea Proiectului BRUA-faza I.

Contractul de finanțare CEF (Connecting Europe Facility) a fost semnat de către Dirk Beckers, director executiv INEA (The Innovation and Networks Executive Agency), Ion Sterian, președinte al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și Petru Ion Văduva, director general al SNTGN Transgaz SA, în prezența vice președintelui Comisiei Europene imuputernicit cu Uniunea Energetica Maroš Šefčovič, a comisarului pentru Energie și Schimbări Climatice Miguel Arias Cañete și Victor Grigorescu, ministrul Energiei din România.

Astfel, Transgaz  va avea posibilitatea, prin susținerea financiară din partea UE, să consolideze până în anul 2020 o parte importanta a sistemului de transport gaze naturale din România, în beneficiul securității în aprovizionarea cu gaze a Romaniei si a regiunii. Acest proiect  va permite crearea a cca.4000-5000 locuri de muncă pe durata executiei, respectiv cca.300-400 locuri de muncă pe durată nedeterminată. Proiectul se află în faza de obţinere a acordurilor şi avizelor de mediu şi încheierea acordurilor cu proprietarii terenurilor pe unde va trece gazoductul.

Susţinut de Guvernul României, Proiectul BRUA este un proiect strategic pentru ţară şi regiune, contribuind la dezvoltarea economică a României prin relansarea industriei sectoriale pe orizontală.

Proiectul BRUA este dezvoltat în contextul necesităţii diversificării surselor de alimentare cu gaze naturale ale ţărilor europene, creşterii securităţii alimentării cu gaze naturale a României prin acces la noi surse, transportul înspre pieţele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică, asigurării pe direcţia Bulgaria a unei capacităţi de transport în ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an şi dezvoltării unei capacităţi de transport pe direcţia Ungaria de 1,75 mld.mc/an în faza I.

La evenimentul de la Budapesta au fost prezenti ambasadorul Romaniei in Ungaria, Marius Lazurca, ambasadorul Mihnea Constantinescu, coordonator cu însărcinări speciale pentru securitate energetică, directorul Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale din cadrul Transgaz, Ciprian Alic precum  si  reprezentanti ai Comisiei Europene, intre care directorul general al DG Energy, Domenique Ristori.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi protecţie a mediului înconjurător.