Breaking news

Băsesu nu vrea să îi retragă decorația lui Lazslo Tokes

loading...

Traian Băsescu respinge demersul legal făcut de premierul Victor Ponta, cu privire la retragerea decorației Steaua României, acordată lui Lazslo Tokes.

basescu si tokesSub pretextul că premierul nu are dreptul legal să solicite retragerea unei decorații acordate de președintele României, Băsescu refuză retragerea Ordinului Steaua României acordat lui Tokes pe motiv că nu vrea să încalce legea.

În temeiul Articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1511/2005 privind aprobare Regulamentului pentru organizarea și funcționarea consiliilor de onoare ale ordinelor naționale „Steaua României”, „Serviciul Credincios” și „Pentru Merit”,„cavalerii unui ordin pot semnala Cancelariei Ordinelor atitudini și fapte pe care le consideră dezonorante comise de alți cavaleri ai respectivului ordin și care aduc prejudicii morale și ating demnitatea și onoarea Ordinului”; menționăm că domnul prim-ministru Victor-Viorel Ponta nu este membru al Ordinului Național „Steaua României”, deci, conform prevederilor legale, nu poate solicita declanșarea procedurii de retragere a acestei decorații”, se arată în comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale.

După care, Președintele spune că: ia notă de inițiativa prim-ministrului Guvernului României, domnul Victor-Viorel Ponta, dar constată că a-i da curs înseamnă încălcarea legii; singura soluție de retragere a Ordinului Național „Steaua României” – în grad de Cavaler acordat domnului Tőkés László este cea prevăzută în HG 1511/2005, și anume ca unul dintre cavalerii acestui ordin să sesizeze în acest sens Consiliul de Onoare al Ordinului Național „Steaua României”.

Potrivit Articolului 52 din Legea 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, „calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în următoarele situații: a. – condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa privativă de libertate; b.- pentru fapte dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului”.

Administrația Prezidențială mai precizează faptul că: în temeiul HG nr. 1511/2005 la primirea sesizării unui membru al ordinului, Cancelaria Ordinelor are obligația să convoace Consiliul de Onoare al Ordinului Național „Steaua României”; hotărârea Consiliului de Onoare al Ordinului Național „Steaua României”, motivată, se comunică, apoi, Cancelariei Ordinelor cu propunere de retragere a decorației sau de respingere a sesizării, după caz (conform Art. 6 Alin. 2 din HG nr. 1511/2005), iar Cancelaria Ordinelor, în baza hotărârii Consiliului de Onoare al Ordinului Național „Steaua României”, după caz, înaintează președintelui României, spre aprobare, proiectul decretului privind retragerea decorației.

Președenția mai spune și faptul că: Ordinul Național „Steaua României” are 1.311 membri și că, până în prezent, niciunul dintre membri nu a făcut, conform legii, solicitarea de retragere a decorației acordată domnului Tőkés László; de asemenea, mai menționăm că solicitarea nu trebuie adresată președintelui României, ci Cancelariei Ordinelor, conform legii. Traian Băsescu consideră necesar ca, ori de câte ori există atitudini publice la un nivel instituțional atât de înalt, aceastea să fie în deplin acord cu legea.

Tőkés László a fost decorat de președintele României prin Decretul nr. 1864 / 14 decembrie 2009 cu  Ordinul Național „Steaua României” – în grad de Cavaler, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la Revoluția din decembrie 1989.

loading...