Toți elevii au promovat examenul ”oral” la limba română

Conform raportului preliminar întocmit de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) pe baza datelor furnizate, până la ora 16.00, de către inspectoratele şcolare judeţene, la proba orlaă la limba și literatura română au participat 64,636 elevi.

bacalaureat-proba-oralaAstăzi, 17 februarie, s-a încheiat evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) din cadrul examenului de Bacalaureat.
În ceea ce priveşte calificativele acordate elevilor evaluaţi, au fost consemnate următoarele rezultate: 8.234 (12,74%) elevi au primit certificat de utilizator de nivel mediu, 20.965 (32,44%) elevi au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 35.437 (54,83%) cel de utilizator experimentat. 336 de centre din totalul celor 1.451 în care s-a organizat şi desfăşurat această evaluare au încheiat probele în zilele anterioare (15 – 16 febriarie). Nu s-au constatat probleme tehnice, astfel că întreaga probă a decurs normal.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate si transmise de CNEE

Tot astăzi, a început evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), probă care va continua, joi 18 februarie, urmând a se încheia vineri, 19 februarie. Conform aceluiaşi raport preliminar elaborat de CNEE pe baza unor date parţiale, au fost evaluaţi 3.462 elevi (din tot atâţia prezenţi) din 18 judeţe. Certificate de utilizatori de nivel mediu au primit 133 de elevi (3,84%), certificate de utilizatori avansaţi – 800 de elevi (23,11%), iar certificate de utilizatori experimentaţi – 2.529 elevi (73,84%).

>