Televiziunile din România nu mai pot difuza imagini cu violenţe între minori

CNA  a decis în ședința de joi, cu unanimitate de voturi, ca televiziunile din România să nu mai aibă voie să difuzeze imagini cu violențe între minori.

elevi drepturi cnaProiectul, postat pe site-ul CNA, s-a aflat în dezbatere publică pentru 30 de zile, iar membrii CNA au modificat proiectul iniţial cu unele amendamente, în concordanţă cu propunerile unor radiodifuzori şi ale ARCA (Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale).

Conform deciziei, posturile de televiziune nu vor mai putea difuza imagini cu violenţe între minori în şcoli şi nu vor putea preciza adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini.

Știrile sau relatările referitoare la violența din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

Imaginile în care minorii sunt implicaţi în acte de violență sau de natură implicit sau explicit sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă:
a) reprezintă un interes public justificat;
b) radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorilor, având acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora;
c) radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicaţi.
(3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese.”

>