Breaking news

TAROM prime;te ajutor de stat de peste 36 milioane de euro

Compania naţională TAROM a primit în data de 24.02.2020 în urma aprobării de către Comisia Europeană în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare în valoare de 36,7 milioane EUR (în jur de 176 milioane RON).

Măsura va contribui la asigurarea continuării operării companiei, în special pe numeroasele rute în care TAROM este singurul furnizor și va evita perturbările pentru pasageri, fără a denatura concurența pe piața unică.

În Februarie 2020, România a notificat Comisiei intenția de a acorda un împrumut de salvare de aproximativ 36,7 milioane EUR (aproximativ 176 milioane RON) TAROM.

Liniile directoare ale Comisiei privind ajutorul de salvare și restructurare permit statelor membre să sprijine companiile aflate în dificultate, în special că măsurile de sprijin public sunt limitate în timp și domeniu de aplicare și contribuie la un obiectiv de interes comun. Ajutorul de salvare poate fi acordat până la șase luni pentru a acorda timp companiei să elaboreze soluții în situații de urgență.

Aprobarea ajutorului de salvare este primul pas din strategia compania naţională TAROM de a restructura si eficientiza compania.

În următoarele luni compania va depune un plan de restructurare şi va înteprinde demersurile necesare pentru aprobarea acestuia şi obţinerea unui ajutor de restructurare. Implemetarea măsurilor de eficientizare vor transforma compania după 3 ani într-o companie modernă şi eficientă orientată către pasageri.