Breaking news

Statul român va finanța campaniile electorale ale partidelor politice

Campaniile electorale vor fi făcute cu bani de la bugetul de stat. 30 de milioane de euro va deconta statul către partidele politice înscrise într-un tur de scrutin. Miercuri, Camera Deputaților a adoptat reexaminarea legii privind finanțarea partidelor politice, ca urmare a cererii făcute de Președintele României, Klaus Iohannis.

euro_88328200Cu 296 voturi „pentru”, şase voturi „împotrivă” şi 15 abţineri, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege în forma finală, în calitate de for decizional.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, iniţiată de Chestorul Camerei Deputaţilor Mircea Drăghici, dezbătută în procedura de reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui României, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, miercuri, 6 mai 2015, cu o largă majoritate de 296 de voturi pentru, 6 împotrivă şi 15 abţineri.

“Legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a avut la bază Raportul şi recomandările GRECO.  Campaniile electorale din România sunt monitorizate din anul 2007, iar recomandările privind transparenţa, independenţa şi egalitatea de şanse pentru candidaţi au fost incluse în noua lege. Preşedintele României a trimis spre reexaminare acest proiect de lege cu 10 observaţii. Numărul mic de aspecte punctate în cererea de reexaminare, din cele 53 de articole şi 171 de alineate ale legii, demonstrează că a fost o lege scrisă bine, o lege bazată pe principii europene. Observaţiile de ordin tehnic şi legislativ au fost corectate şi adoptate în Senat. Cele care au vizat voinţa politică s-au menţinut în forma iniţială. Raportul GRECO din această primăvară, dezbătut în luna decembrie 2014, ia act de existenţa şi dezbaterea acestei propuneri legislative în Parlamentul României şi menţionează faptul că, dacă se va adopta cu modificările aduse, România va face paşi importanţi pe calea transparentizării activităţii şi finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale”, a precizat deputatul Mircea Drăghici în alocuţiunea susţinută în Plenul Camerei Deputaţilor.

Mircea Drăghici şi-a exprimat speranţa ca viitorul raport GRECO să aibă multe bile albe în favoarea României şi a remarcat că, după 10 ani de conflict între Parlament şi Preşedinţie, această lege este un exemplu foarte bun de colaborare între Parlament, Preşedinţie, Guvern şi Autoritatea Electorală Permanentă.

Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute, însoţite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora. Termenul de restituire nu poate fi mai mare de trei ani.

Împrumuturile în bani şi restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar iar împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut în contract se constituie în donaţii.

O altă modificare decisă este în legătură cu donaţiile cu sarcină cu privire la imobile cu destinaţia de sedii, introducându-se un termen de doi ani pentru a îndeplini sarcina cumpărării unui imobil dintr-o donaţie făcută în acest scop. Neîndeplinirea termenului atrage după sine anularea exceptării de la plafonare.

Comisia a mai decis introducerea publicării în Monitorul Oficial şi a împrumuturilor, nu numai a donaţiilor.

Pe 10 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului reexaminarea legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale „atât sub aspectul concordanţei cu principiile şi normele constituţionale referitoare la partidele politice, cât şi sub aspectul clarităţii normelor juridice”.

Legea va merge acum spre promulgare la Președintele Klaus Iohannis și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.