Breaking news

SRI trimis către autorităţile statului, peste 500 de informări privind calitatea dezinfectanţilor Hexi Pharma

Serviciul Român de Informaţii spune că în ultimii cinci ani, a trimis Ministerului Sănătăţii, Primului Ministru, Parchetului şi Preşedintelui României, peste 500 de informări cu privire la calitatea îndoielnică a dezinfectanţilor Hexi Pharma, toate însă au fost ignorate.

serviciul roman de informatiiSRI a transmis, între 2011-2016,  preşedinţilor României, prim-miniştrilor, preşedinţilor Parlamentului, miniştrilor Sănătăţii, 115 documente vizând infecţiile  intraspitaliceşti şi doar  4 informări privind Hexi Pharma, către autorităţi locale din Cluj şi Vâlcea şi MS, potrivit Comisiei SRI.

Toate informaţiile se regăsesc în raportul pe care Serviciul Român de Informaţii l-a trimis azi Comsiei de Control a SRI.

„Pe durata anilor 2011-2016, perioadă vizată de verificările Comisiei, SRI a derulat o activitate continuă şi consecventă de informare a beneficiarilor legali din plan central şi local. Informările transmise au vizat atât chestiuni de natură strategică, cât şi probleme concrete, prin semnalări punctuale la nivel decizional-operational. Astfel, în intervalul menţionat, SRI a pus la dispoziţia factorilor de decizie de la nivel central – preşedinţilor României, prim-miniştrilor, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, miniştrilor Sănătăţii, altor miniştri şi responsabili din domeniul securităţii naţionale – 115 documente de informare vizând infecţiile intraspitaliceşti sau care abordează şi subiectul infecţiilor nosocomiale, iar beneficiarilor de la nivel local – prefecţilor şi preşedinţilor de consilii judeţene din majoritatea judeţelor ţării – 388 de documente de informare vizând acest subiect. Unele dintre aceste informări au vizat acţiuni ale unor societăţi comerciale, inclusiv ale SC HEXI PHARMA CO SRL. SRI a transmis organelor de aplicare a legii un număr de 22 de documente de informare, care cuprindeau indicii privind întrunirea elementelor constitutive ale unor infracţiuni. Menţionăm faptul că, în momentul de faţă, conform comunicării publice, există în desfăşurare anchete ale organelor de urmărire penală”, arată un comunical al comisiei parlamentare de control a SRI.

Cu toate aceste informări cu privire la calitatea dezinfectanţilor şi SRI a achiziţionat astfel de produse de la Hexi Pharma.

“În prezent, SRI, prin autorităţile contractante (Direcţia Medicală şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”), nu are raporturi comerciale cu operatorul economic SC Hexi Pharma SRL. În intervalul 2011 – februarie 2016, unităţile sanitare menţionate au efectuat achiziţii directe, concurenţial, prin catalogul electronic din SEAP de la această societate comercială (în cuantum de aproximativ 10% din valoarea totală a dezinfectanţilor achiziţionaţi) cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi a reglementărilor specifice unităţilor sanitare. Relaţiile contractuale s-au încheiat ca urmare a unor neconcordanţe pe care instituţia le-a identificat”, precizează comisia parlamentară de control asupra activităţii SRI.

Comisia de control a SRI susţine că în urma verificărilor efectuate la nivelul SRI, “nu au fost identificate niciun fel de alte legături între activitatea SRI şi SC HEXI PHARMA SRL, respectiv administratorii şi/sau acţionarii acesteia”.

Având în vedere faptul că în momentul de faţă este în desfăşurare o anchetă penală şi, pe de alta parte, la nivelul obiectivului asumat de SRI <<prevenirea/contracararea afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătăţii>> există operaţiuni în desfăşurare, menţionăm, spre informarea opiniei publice, următoarele: conducerea SRI şi-a reiterat disponibilitatea de a oferi Comisiei amănunte suplimentare, după caz, despre problematica/subiectele supuse verificărilor Comisiei în condiţiile cadrului legal; comunicarea publică a Comisiei este supusă aceloraşi condiţionalităţi legale”, se mai arată în comunicatul Comisiei Parlamentare de Control a SRI.

>