Breaking news

Sistemul de management al traficului pe Dunăre, la un pas de implementare

Implementarea Proiectului „Sistem de management al traficului pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare – RORIS” în cadrul Autorității Navale Române se apropie de final.

dunareProgresul lucrărilor în cadrul proiectului „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare RoRIS este foarte avansat, astfel că la finele lunii ianuarie 2013, trebuie finalizat.

În cadrul acestei faze, sistemul existent a fost completat cu noi servicii, urmând a se realiza interconectarea cu sistemele similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Serbia.

La finalizarea acestui proiect se va realiza un sistem de management al traficului de nave pentru toată lungimea Dunării, complet armonizat cu Directiva Europeană 2005/44/EC (Directiva RIS), având ca principale obiective creşterea siguranţei și eficienței transportului, precum și asigurarea protecţiei mediului.

Până la această dată, toate echipamentele aferente sistemului au fost predate, instalate și puse în funcțiune.

În prezent se desfășoară testele de acceptanță ale sistemului RORIS, care au debutat cu data de 1 septembrie 2012, mai întâi în centrele locale, apoi în centrele regionale.

S-au desfășurat, de asemenea, cursurile de instruire pentru utilizarea sistemului, după cum urmează:

–       instruire pentru administrarea aplicației utilizatori, organizații, permisiuni;

–       instruire pentru administrarea și întreținerea aplicațiilor sistemului;

–       instruire pentru administrarea sistemului de monitorizare a infrastructurii IT;

–       instruire pentru administrarea portalului extern;

–       instruire operatori pentru utilizare aplicații în centrele regionale;

–       instruire administratori pentru componentele sistemului;

–       instruire privind aplicațiile personal navigant – examinare, personal navigant – gestiune și înmatriculări nave.

La aceste instruiri au participat angajații ANR cu atribuții în utilizarea și administrarea sistemului.

Proiectul „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare RoRIS” este finanțat prin contribuţia Comisiei Europene, în cadrul Axei Prioritare 3 ‐, Modernizarea sectorului de transport în scopul protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor, prin Fondul de Dezvoltare Regională, în proporţie de 71,12% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 29.875.835 lei şi prin contribuţia Bugetului de Stat, în proporţie de 28,88%, respectiv 12.131.807 lei.

Contractul de finanţare al Proiectului a fost semnat la data de 29.10.2009. Valoarea totală a Proiectului este de 52.027.753 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 42.007.642 lei.