Breaking news

Sindicatul Național Îmbunătățiri Funciare anunță iminența unor acțiuni de protest a salariaților

Angajații care lucrează în domeniul îmbunătățirilor funciare se pregătesc de grevă, neumulțumiți de condițiile de muncă și salarizare.

Biroul Executiv Central al Sindicatului Național Îmbunătățiri Funciare, sindicat afiliat Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”, întrunit în data de 26.05.2023 a constatat:

– îngreunarea desfășurării activității sectorului de îmbunătățiri funciare ca efect al implementării prevederilor OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– eșecul negocierilor pentru introducerea în textul noii legi de salarizare a personalului din sectorul bugetar, a unor clauze care să elimine inechitățile și să coreleze complexitatea muncii cu nivelul de salarizare.

Aceste elemente se adaugă problemelor legate de nivelul scăzut de salarizare, subdimensionarea personalului și riscurile activității, ceea ce a accentuat starea de tensiune din rândul membrilor de sindicat.

Infrastructura de îmbunătățiri funciare este un sector vital al economiei. Cu atât mai mult în contextul amenințărilor globale la securitatea alimentară care s-au accentual în ultima vreme și în condițiile în care țara noastră a fost afectată în ultimii ani de grave calamităţi naturale, secetă prelungită şi inundaţii datorate modificărilor climaterice şi a încălzirii globale.

În strategia guvernului sunt prevăzute investiții pentru agricultură și dezvoltarea mediului rural, cu finanțare consistentă, (atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene), în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

Pentru ca aceste investiții să poată fi realizate și să aibă rezultatele dorite, este nevoie de oameni bine pregătiți, corect remunerați și suficienți pentru toate activitățile.

În cadrul ANIF, salariații desfășoară activități specifice și complexe ce nu se regăsesc în nici o altă structură economică, acțiuni de prevenire și diminuare a efectelor calamităților naturale, a fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice (în caz de inundații, alunecări de teren, cutremure, secetă, etc.). 67% din personal lucrează în staţii de pompare a apei, sunt lucrători cu înaltă calificare, cu experiență în activitate şi sunt supuşi unui cumul de factori de risc.

Insuficiența numărului de angajați duce la încălcarea normelor și normativelor de personal, a prevederilor legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, la imposibilitatea acordării drepturilor salariale prevăzute de legislația muncii. Concediile de odihnă și compensarea orelor suplientare nu pot fi acordate corespunzător din cauza lipsei de personal, iar plata orelor suplimentare sau altor drepturi este blocată prin legislație.

Subdimensionarea schemei de personal, neacordarea drepturilor salariale, condițiile periculoase de muncă sunt factori ce conduc la imposibilitatea desfășurării activității în condiții normale și pot avea consecinţe deosebit de grave, precum zădărnicirea efortului financiar făcut pentru reabilitarea infrastructurii; afectarea siguranţei alimentarea siguranței circulaței și a siguranței naționale (prin riscul de rupere a digurilor şi a barajelor, prin alunecări de teren, inundaţii – s-au accentuat fenomenele de deşertificare, surpări de teren sau de înmlăştinire, însoţite de bolile specifice) și nerespectarea acordurilor internaţionale ce reglementează volumele de apă ce trec în ţările vecine, (în judeţele de frontieră).

În concluzie, solicităm factorilor de decizie întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru:

  • elaborarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public;
  • promovarea actului normativ privind suplimentarea numărului de personal din cadrul ANIF;
  • aprobarea Memorandumului privind ocuparea posturilor vacante din cadrul ANIF;
  • asigurarea condițiilor de muncă și a drepturilor salariale conform legislației muncii.
>