Breaking news

Senatul respinge cererea lui Băsescu de păstare a articolului care îngrădește libertatea de exprimare

loading...

Senatul României a respins, marți, cererea de reexaminare prin care Băsescu solicită Parlamentului menținerea articolului 276 din Codul Penal, care pedepsește cu amendă sau închisoare, persoanele care critică activitatea procurorilor și judecătorilor.

senat- basescu - romaniaSenatorii au scos pentru a doua oară în 2014, din Codul penal, articolul care îngrădește libertatea de exprimare, respingând astfel cererea lui Băsescu care a refuzat să promulge legea prin retrimiterea ei în Parlament.

Raportul Comisiei privind respingerea cererii de reexaminare, precum și propunerea de lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal au fost adoptate de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 93 de voturi pentru, zece voturi împotrivă și două abțineri.

Potrivit acestui articol, “fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a influența sau intimida, se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendă“.

În cererea de reexaminare, Băsescu susține că introducerea acestei infracțiuni în Codul Penal a avut în vedere “asigurarea și protejarea imparțialității și libertății judecătorilor și organelor de urmărire penală în exercitarea atribuțiilor judiciare conferite de lege față de încercările de intimidare sau influențare a acestora”.

Rațiunile care au justificat introducerea acestei infracțiuni persistă și, în consecință, abrogarea articolului ce sancționează presiunile asupra justiției, nu este oportună“, spune președintele Traian Băsescu, în documentul amintit.

Propunerea legislativă a fost adoptată inițial de Senat pe 4 februarie, iar Camera Deputaților, forul decizional în acest caz, a aprobat-o pe 18 februarie.

Băsescu a cerut Parlamentului, prin cererea de reexaminare din 18 martie 2014, respingerea legii trimisă la promulgare.

Ministerul Justiției salută decizia Senatului României de a adopta cu rapiditate propunerile de modificare a noului Cod de procedură civilă astfel încât să fie în concordanță cu decizia nr. 348 din 17 iunie 2014 a Curții Constituționale, dar și să răspundă unor probleme identificate de instanțe pe durata aplicării.

Astfel, prin propunerea legislativă adoptată de Senat sunt amendate dispozițiile art. 650 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă în sensul stabilirii, în regulă generală (excepție făcând cazurile în care legea ar dispune altfel), ca instanță de executare, judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, rezolvându-se astfel vidul legislativ ivit ca urmare a pronunțării și publicării Deciziei nr. 348/2014 a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art. 650 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă. În plus, modificarea operată cu rapiditate va prevenii apariţia unor cazuri de practică neunitară la nivelul instanţelor de judecată. De asemenea, propunerea legislativă adoptată de Senat cuprinde prevederi vizând, în principal, atribuirea competenţei de încuviinţare a cererii de executare silită executorului judecătoresc în relaţie cu toate titlurile executorii (atât jurisdicţionale, cât şi nejurisdicţionale), precum și norme menite să clarifice unele prevederi din materia executării silite. Ca urmare a atribuirii competenței de încuviințare a executării silite către executorii judecătorești, instanțele judecătorești vor avea în competență numai învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti. Modificările operate sunt menite, astfel, să conducă la reducerea numărului de dosare de pe rolul instanțelor și, prin urmare, la soluţionarea cu celeritate a cauzelor”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Justiției, remis exclusivNEWS.ro.

Conform procedurii parlamentare, propunerea legislativă va fi înaintat Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Dacă și Camera Deputaților respinge cererea lui Băsescu, acesta este obligat să o promulge.

loading...