Se schimbă manualele școlare la Clasa I. Editorii spun că Pricopie pregătește un tun de 100 milioane euro

Ministerul Educaţiei Naţionale intenţionează să introducă în sistemul de învăţământ preuniversitar manuale şcolare noi, începând cu anul şcolar 2013-2014. Graba cu care ministrul Pricopie a demarat procedura i-a determinat pe editorii de carte să spună că acesta pregătește un tun de 100 de milioane de euro.

remus pricopieEditorii de carte îl acuză pe Ministrul Educației de faptul că pregătește o licitație trucată pentru editarea noilor cărți școlare destinate elevilor din Clasa I.

Editorii spun că în trei luni nu se pot face manuale de calitate pentru clasa I după noua programă școlară care nu este încă gata și după normele impuse de minister care încă nu au fost stabilite.

Graba lui Pricopie miroase a tun cu de dicație, în valoare de 100 de milioane de euro.

Ministerul Educaţiei Naţionale are în curs de aprobare o Metodologie privind evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar.

Prin acest act normativ se intenţionează asigurarea manualelor şcolare corecte şi de calitate, în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină/ modul de pregătire profesională şi cu planurile-cadru.

Se urmăreşte ca proiectul de manual şcolar să fie realizat astfel încât utilizarea acestuia în procesul de predare-învăţare-evaluare să fie independentă de folosirea unor auxiliare curriculare.

Din 2006, Ministerul Educaţiei Naţionale nu a mai organizat nici o sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare / licitaţii pentru achiziţionarea manualelor şcolare noi.

Ministerul Educaţiei a alocat, anual, sume pentru completarea stocului de manuale şcolare. Bugetele destinate achiziţionării manualelor şcolare retipărite au fost:

2008-2009 – 24.519.538 lei

2009-2010– 10.059.113 lei

2010-2011  – 16.263.576 lei

2011-2012  – 16.696.000 lei

2012-2013 – 17.255.000 lei

2013-2014 – 20.000.000 lei

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), instituţie a MEN, coordonează procesul de completare a stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite.

În baza principiului descentralizării, inspectoratele şcolare sunt împuternicite să încheie contracte de retipărire a manualelor şcolare cu editurile interesate, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate de către Ministerul Educaţiei.

Editorii de carte școlară amenință cu blocarea procedurilor de licitație din cauza lipsei de transparență aplicată de Minsiterul Educației în cazul schimbării manualelor la Clasa I.

>