Breaking news

Romstrade, amendată de Garda de Mediu pentru că a construit Transalpina fără aviz de mediu

Garda Națională de Mediu a amendat compania Romstrade cu suma de un miliard de lei pentru că a efectuat lucrări la Transalpina deși nu avea aviz de mediu.

În perioada 17-22 septembrie, la solicitarea Comisarului General, Ovidiu Dăescu, o echipă de comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul judeţean Gorj – a efectuat un control pe DN 67C – Transalpina – între localităţile Novaci (jud. Gorj) şi Sebeş (jud. Alba), în vederea verificării activităţii de amenajare a drumului naţional DN 67 C pe sectorul menţionat.

În urma acestui control, s-au constatat următoarele:

–       Investiţia, aparţinând Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, a fost începută fără ca proiectul să fie avizat de către autoritatea centrală de protecţie a mediului. Lipsa acordului de mediu nu a permis efectuarea unui studiu de evaluare menit să stabilească măsuri de conservare pentru siturile NATURA 2000 pe care le traversează acest drum naţional. Ca urmare, Administraţia sitului NATURA 2000 – Parâng ROSCI 0188, prin acordurile emise, nu a stabilit condiţiile care se impuneau pentru conservarea biodiversităţii.

–       Autorizaţiile de construire care stau la baza modernizării DN 67C au fost emise fără obţinerea acordului de mediu, contrar prevederilor legale.

–       Lucrările au fost efectuate de societatea ROMSTRADE SRL, societate care nu a gestionat corespunzător deşeurile de construcţie, pe perioada derulării lucrărilor.

–       De-a lungul drumului DN 67C există mai multe depozite de materiale neutilizate, iar pe traseul Rânca-Novaci au fost identificate zone de taluz din care a fost dislocat material folosit în construcţii.

–       În zona Oaşa, au fost exploatate materiale locale care au fost folosite pentru terasamentul drumului, încălcând Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, condiţiile prevăzute în autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor pentru activitatea de fabricare a betonului, respectiv pentru extragere a pietrişului şi nisipului, spălarea, sortarea şi concasarea agregatelor minerale din râul Lotru nu au fost integral respectate de ROMSTRADE S.R.L, în timpul execuţiei lucrărilor.

În perioada următoare, CNM – CJ Gorj va notifica APM Vâlcea în vederea declanşării procedurii de suspendare a autorizaţiei de mediu, în baza art. 17, alin. 3 din OUG 195/2005.

>