Breaking news

România se împrumută din nou. A luat un miliard de euro de la Banca Mondială și BIRD

România s-a împrumutat iar de pe piața externă. Marți, Ministerul de Finanțe a semnat actele pentru un credit de un miliard de euro de la Banca Mondială și BIRD, bani ce vor fi returnați în 18 ani.

jaf bani publiciMinistrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea şi Elisabetta Capannelli, Manager de Ţară, Biroul Băncii Mondiale din România, au semnat astăzi, la Bucureşti, două acorduri de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare totală de 1 miliard euro.

Din această sumă 750 milioane euro reprezintă  primul împrumut pentru politici de dezvoltare (DPL), iar 250 milioane euro sunt destinaţi susţinerii proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei acestuia.

Cele două împrumuturi se circumscriu noii strategii de parteneriat de ţară pentru România a Băncii Mondiale, potrivit căreia banca urmează să acorde României, în perioada 2014 – 2017, asistenţă financiară de până la 1 miliard euro anual în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare pe termen lung, în conformitate cu Programul de convergenţă şi Programul naţional de reformă, precum şi în vederea dezvoltării capacităţii de a aborda aspecte instituţionale şi sociale necesare pentru atingerea standardelor UE.

Împrumutul  de 750 milioane euro este primul din cadrul primei serii de împrumuturi programatice pentru politici de dezvoltare ce va fi acordată României de către bancă, în perioada 2014 – 2015, în vederea eficientizării finanţelor publice şi creşterii economice. Acest program de împrumut va sprijini România în continuarea reformelor structurale în domenii cheie în scopul atenuării vulnerabilităţii la potenţiale şocuri externe şi dezechilibre pe pieţele internaţionale de capital. Măsurile de reformă asociate primei serii DPL se referă, în principal, la întărirea managementului datoriei publice, a eficienţei cheltuielilor publice,  creşterea eficienţei managementului şi performanţelor întreprinderilor de stat şi îmbunătăţirea funcţionării pieţei de energie şi a pieţei de capital, precum şi măsuri privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. Sumele împrumutului vor fi utilizate pentru finanţarea  deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale, conform legislaţiei  privind datoria publică.

Împrumutul de 250 milioane euro este destinat susţinerii proiectului privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar şi vizează în principal: eficientizarea serviciilor prestate în spitale, întărirea asistenţei medicale în ambulatoriu şi mutarea centrului de greutate a serviciilor medicale către acestea, dezvoltarea  unor centre multifuncţionale de sănătate în zonele slab deservite şi a unor servicii de îngrijiri paliative, precum şi alocarea mai eficientă a resurselor în vederea asigurării sustenabilităţii financiare a sectorului. Proiectul va fi realizat de Ministerul Sănătăţii şi are o perioadă de implementare de 6 ani.

Ambele împrumuturi sunt acordate pe o perioadă de 18 ani, la o dobândă egală cu rata dobânzii EURIBOR la 6 luni + o marjă variabilă (marja indicativă actuală este de 0,47%, aceasta fiind modificată de Bancă la fiecare 6 luni), fiecare dintre acestea urmând a fi rambursate într-o singură tranşă în 2032 (împrumutul de 250 milioane euro la 1 martie 2032, iar cel de 750 milioane euro la 15 mai 2032).

>