Breaking news

România începe procedurile de implementare a Pactului Ecologic European

loading...

Luni, a avut loc la Ministerul Mediului, o reuniune interministerială privind modul de implementare a Pactului Ecologic European în România.

La sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, s-a desfășurat luni, 03.02.2020, o întâlnire interministerială privind modul de implementare a Pactului Ecologic European (European Green Deal) în România, cu grad de reprezentare la nivel de secretari de stat și experți tehnici.

Scopul întâlnirii a fost identificarea unui mod de lucru operativ prin care fiecare autoritate implicată să contribuie la stabilirea poziției naționale privind anumite domenii din Pactul Ecologic European, dar și asumarea diferitelor responsabilități.

Pactul Ecologic European include o serie de inițiative legislative și non-legislative care vizează în principal domeniile mediu, schimbări climatice, energie, industrie, transporturi, agricultură, digitalizare și sectorul financiar. Având în vedere situația la nivel european, consider că în perioada următoare vor avea loc transformări mult mai rapide față de cele asumate până acum de statele membre”, a declarat Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pactul Comisiei Europene (Green Deal) are menirea să asigure dezvoltarea durabilă a economiei prin stabilirea unor măsuri în vederea obținerii neutralității climatice la nivelul UE până în 2050. În acest sens, Comisia Europeană va prezenta în martie „Climate Law”, un act legislativ care va reglementa calea de urmat și responsabilitățile statelor membre.

Se vor revizui politici din domeniile relevante: energie, industrie, biodiversitate, transporturi, economia circulară, poluare zero, alimentație („From Farm to Fork”), finanțări și investiții verzi, tranziție echitabilă și echilibrată pentru zonele defavorizate (regiuni europene carbonifere), cercetare și inovare verde, educație și formare profesională, sănătate, inclusiv diplomație verde (Green Diplomacy) într-un calendar extrem de strâns. De asemenea, sunt vizate de acest proces prezervarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității, inclusiv a ecosistemelor forestiere.

Au mai fost prezentate detalii cu privire la Mecanismul de Tranziție Echitabilă, fiind supusă dezbaterilor propunerea de Regulament privind Fondul de Tranziție Echitabilă, aflat în prezent în negociere la nivelul Comisiei Europene.

În urma discuțiilor s-au decis următoarele: autoritățile relevante să comunice o evaluare preliminară a impactului pe care îl va avea implementarea Pactului Ecologic European asupra domeniului / domeniilor pe care le au în competență, desemnarea persoanelor responsabile (secretar de stat și un expert tehnic) la nivelul fiecărui minister implicat și transmiterea punctelor de vedere ale ministerelor cu privire la negocierea pentru Fondul de Tranziție Echitabilă, realizată de Ministerul Fondurilor Europene cu  reprezentanții Comisiei Europene.

La reuniune au participat reprezentanți ai MMAP, ANPM, ANM,  MFE, MFP, MADR, MLPDA, MTIC, MEEMA, SGG – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

loading...