România a semnat Acordul de schimb automat de informații financiare

Ministrul finanțelor publice, Ioana-Maria Petrescu, a semnat astăzi, la Berlin, împreună cu omologul său german, ministrul Wolfgang Schäuble, cu alți miniștri ai finanțelor sau reprezentanți ai acestora, Declarația de conformare cu prevederile Acordului multilateral pentru schimbul automat de informații financiare.

romania - acord financiarDocumentul care facilitează schimbul de informații financiare a fost semnat la Berlin de reprezentanți din 52  de state și jurisdicții.

“Acest document este un instrument de creștere a transparenței și de combatere a evitării și evaziunii fiscale. Este o direcție extrem de importantă pe care ne focusăm, extrem de necesară oricărei economii disciplinate”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Odată intrat în vigoare, acest Acord va permite României să facă schimb de informații la nivelul standardului convenit de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care prevede schimbul automat de informaţii financiare între ţări şi jurisdicţii, în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

Ulterior semnării acestei Declarații de susținere a Acordului, România, va face o listă a statelor cu care dorește să realizeze automat acest schimb de informații. Schimbul automat de informații financiare se va face pe baze bilaterale pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României vor fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a acordului.

“Scopul declarat al realizării acestui schimb de informații este ca ANAF să poată verifica, de pildă, dacă pentru sumele depozitate în conturi din străinătate au fost plătite impozite. Este un pas important spre transparentizarea veniturilor. Datorită acestor schimburi de informații financiare, ANAF poate avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții fiscali români”, a explicat ministrul finanțelor publice.

Ce informații vor putea fi schimbate în virtutea acestui acord:

  • date pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală),
  • date referitoare la numărul contului (sau un echivalent funcțional),
  • date despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea,
  • despre soldul sau valoarea contului,
  • în cazul unui cont de custode date referitoare la
    • suma brută a dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont,
    • suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

În ultimii ani, problemele puse de frauda fiscală și de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major la nivel mondial. Veniturile neraportate și neimpozitate reduc considerabil veniturile fiscale naționale. Prin urmare, este nevoie urgent de o creștere a eficienței și a eficacității colectării impozitelor. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință. Comisia Europeană, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012  stabileşte un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, prin care a evidențiat necesitatea de a promova cu fermitate schimbul automat de informații ca viitor standard european și internațional în materie de transparență și de schimb de informații în privința unor chestiuni fiscale.

Acordul multilateral pentru schimbul automat de informații financiare include prevederi exprese privind respectarea secretului fiscal. Se menționează explicit faptul că și în situația în care un stat denunță această înțelegere, este obligat să păstreze secretul fiscal pentru informațiile pe care le-a primit anterior momentului la care a renunțat să mai fie parte a acestui Acord.

În funcție de îndeplinirea procedurilor interne legale pentru intrarea în vigoare a Acordului, România va putea face efectiv acest schimb de informații începând cu septembrie 2017 cu acele state care şi-au îndeplinit procedurile de intrare în vigoare a Acordului până la data respectivă.

Înaintea efectuării schimbului automat de informații financiare între două state, una dintre condiții este aceea că trebuie să fie în vigoare Convenția privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală. În ceea ce privește România, Convenția va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.

>