Breaking news

Reacția CNAS după decizia CCR cu privire la Dosarul Electronic de Sănătate

CNAS a luat act de decizia Curţii Constituţionale, conform căreia sunt declarate neconstituţionale dispoziţiile art.30 alin.(2) şi (3) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi sintagma “sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din acelaşi act normativ, iar statului îi revine obligația de a proteja şi garanta caracterul confidenţial al informaţiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelaşi nivel cu cel care instituie sistemul informatic.

CNAS spune că dosarul electronic de sănătate (DES) reprezintă unul dintre elementele principale ale sistemului informatic integrat şi are drept scop creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, precum şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi.

Conform cerințelor Uniunii Europene, începând cu anul 2020 este nevoie de o interoperabilitate și uniformizare a sistemului medical la nivel european. Aceasta înseamnă că România va trebui să aibă pregătit un pachet complet și funcțional, format din DES, reţeta electronică și Cardul Național de Asigurări de Sănătate, împreună cu Sistemul Informatic Unic Integrat.Toate aceste elemente duc la protejarea asiguratului, a întregului sistem național de sănătate și a bugetului național.

Precizăm că DES respectă toate cerinţele impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale (GDPR). De aici și gradul de criptare al informațiilor sau sistemul de securitate multilayer: semnătură calificată a medicului de familie, matricea de securitate pentru pacient și parola proprie a pacientului.Pentru a fi un program cât mai relevant, întreg conținutul DES a fost întocmit, stabilit și agreat cu medici specialiști din toate domeniile medicale. Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate întreprinde în prezent demersuri pentru dezvoltarea acestui sistem, prin includerea tuturor furnizorilor care nu au fost cuprinşi în prima parte a proiectului. Este vorba despre furnizorii de servicii paraclinice, de recuperare, îngrijiri la domiciliu, stomatologie, dispozitive medicale și de consultații de urgență la domiciliu. Totodată se are în vedere dezvoltarea unei interfețe către alte sisteme informatice similare, din celelalte state membre UE, astfel încât cetățenii români care au probleme de sănătate să poate fi diagnosticați și tratați în condiții de siguranță și calitate corespunzătoare a serviciilor medicale”, precizează CNAS.

Conform art. 147 alin. (1) din Constituția României “dispozițiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

>