Breaking news

Reabilitare în regim de urgenţă a construcțiilor hidrotehnice din Băcel, afectate de inundații

Administrația Națională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, a început lucrările de refacere a infrastructurii hidrotehnice afectată de inundațiile care au avut loc în această vară, în localitățile Băcel – Chichiș, Bodoc și Rușeni-Sânzieni, județul Covasna, pe cursurile de apă Râul Negru, Tărlung, Cașin și Dobârlău. Proiectele derulate însumează peste 7 milioane de lei, iar termenul de  finalizare a acestora este 14 decembrie 2018.

Viiturile produse în perioada iunie-iulie 2018 au dus la erodarea unor lucrări hidrotehnice de pe cursurile de apă, din județul Covasna. Cu scopul protejării locuinţelor şi obiectivelor social-economice, au fost aprobate, în regim de urgență, prin HG 582/2018, următoarele obiective  de investiții: „Îndiguire râu Râul Negru și afluenți”, „Regularizare pârâu Cașin – sector Rușeni-Sânzieni”, „Îndiguire  pârâu Tărlung la Băcel-Chichiș” și  „Îndiguire  pârâu Dobârlău”.

În luna septembrie 2018 au fost semnate contractele de construcții și montaj, iar Administrația Bazinală de Apă Olt (ABA)  a predat amplasamentele constructorilor pentru începerea lucrărilor în vederea reabilitării lucrărilor afectate de viituri.

Îndiguire râu Râul Negru și afluenți, județul Covasna

În ceea ce privește Râul Negru și afluenții acestuia s-a prevăzut refacerea a trei subtraversări, a unei breșe de 20 de metri, a unui coronament de dig erodat pe o lungime de 250 de metri, precum și refacerea unui corp de dig care a suferit infiltrații, în lungime de 200 de metri.

În ceea ce privește refacerea digurilor, este nevoie de un anume tip de pământ. În urma analizelor de laborator, pământul necesar a fost identificat ca fiind disponibil într-o carieră situată în zona localității Bodoc.

Valoarea totală a investiției  este de 453.000 lei (inclusiv TVA).

Pentru regularizarea a 5 kilometri ai albiei pârâului Cașin, în sectorul Rușeni-Sânzieni, sunt derulate lucrări de consolidare a aproximativ 1.000 de metri de dig, precum și lucrări de închidere a breșei. Până în prezent, au fost îndepărate lucrările afectate de viituri și s-au trasportat 500 mc de piatră brută.

Valoarea totală a investiției este de 4.209.000 lei  (inclusiv TVA).

Pentru îndiguirea pârâului Tărlung la Băcel-Chichiș se are în vedere refacerea  a 980 de metri de dig, iar materialul folosit va fi adus tot din cariera de pământ de la Bodoc.

Valoarea totală a investiției  este de 1.300.000 lei (inclusiv TVA).

În ceea ce privește îndiguirea pârâului Dobârlău, se vor reface două breșe a căror lungime însumată este de 55 de metri și se vor executa colmatări de albie. Subliniem faptul că înainte ca lucrările să poată fi executate, constructorul a fost nevoit să demoleze lucrările provizorii și să construiască drumuri de acces pentru utilaje.

Valoarea totală a investiției  este de 1.200.000 lei (inclusiv TVA).

Aceste investiții sunt realizate în regim de urgență pentru a pune în siguranță locuitorii și bunurile acestora, precum și pentru prevenirea unor eventuale efecte pe care calamitățile le-ar putea produce.