Breaking news

Protejata lui Kovesi de la DNA, Florentina Mirică, anchetată de Inspecţia Judiciară

Florentina Mirică, fost procuror DNA, aflat sub protecţia lui Koveşi, este anchetată disciplinar de către Inspecţia Judiciară pentru mai multe abateri disciplinare.

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Mirică Florentina – procuror la Parchetul de
pe lângă Tribunalul București pentru următoarele abateri disciplinare, prevăzute de Legea nr. 303/2004:
 manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu [art. 99 lit. a)];
 nerespectarea confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcție, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii [art. 99 lit. j)] ;
 nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor or deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente [art. 99 lit. m)].

Inspectorii de caz au reţinut că procurorul,
 [art. 99 lit. a)] prin expresiile utilizate întru-un e-mail adresat tuturor procurorilor din DNA cu privire la probitate profesională a șefului Secției de combatere a corupției din cadrul DNA și prin motivele invocate într-o plângerea formulată la instanţă, a încălcat următoarele dispoziţii:
– art. 90 pct. 1 din Legea nr. 303/20041;
– art. 17 şi 18 pct.1 şi 2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
– art. 12 alin 1 din Legea nr. 544/20013;

1 Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice faptă sau acte de natură să compromită demnitatera lor în profesie şi în societate.” și pct. 2 “relaţiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi în societate se bazează pe respect şi bună credinţă”;

2 Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcţie şi societate. (art. 17). Relaţiile judecătorilor şi procurorilor în cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect şi bună – credinţă, indiferent de vechimea în profesie şi de funcţiile acestora.”(art. 18 pct. 1).

Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor, cu excepţia situaţiei în care aceasta afectează imaginea justiţiei. (art. 18 pct. 2);

3 Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor … informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii. 2 ǀ 2 – art. 285 Cod procedură penală;

 [art. 99 lit. j)] prin postarea rechizitoriul dosarului cunoscut opiniei publice sub numele de DIPI în rețeaua de intranet, a încălcat următoarele dispoziții:
– art. 81 alin 1 lit. t) din Regulamentul de ordine interioară al DNA;
– art. 4 alin. (1) şi 91 alin. (1) din Legea nr. 303/20046;
– art. 62 alin. (3) din Legea nr. 304/20047
– art. 15 alin. (1) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
 [art. 99 lit. m)] a transferat de pe e-mailul instituției pe e-mailul personal o serie de documente, inclusiv documente privind dosarul DIPI care permit identificarea unor persoane/situații și
dezvăluirea unor date confidențiale, încălcând astfel prevederile
– art. 15 alin. (2) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
– art. 1 – 4 din Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 81/2016, în care se menţionează măsurile privind protecţia documentelor create şi gestionate de parchete şi în care sunt definite astfel de documente şi lucrări;
– art. 147 din Regulamentul de ordine interioară al DNA.

Acţiunea a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea răspunderii procurorului în cauză.