Breaking news

Promovabilitate de doar 60 la sută la examenul de definitiviat

60,62% dintre candidaţi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014. Procentul este cu aproape 13% mai mare decât în aceeaşi etapă a anului 2013.

examen definitivatMinisterul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la examenul naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014.

Din totalul de 9.196 candidaţi prezenţi la proba scrisă (92,73%), 60,62% au promovat. Rata de promovare este superioară cu aproape 13 procente celei de anul trecut (înainte de contestaţii) – 47,83%.

Cel mai ridicat procent de promovare s-a înregistrat în judeţul Cluj (72,57), iar cel mai scăzut, în judeţele Maramureş şi Giurgiu (47,62). În Capitală, rata de promovare iniţială este de 55%.

Dintre candidaţii care au promovat examenul, 57 au obţinut note de 10, iar alţi 339, note între 9,50 şi 9,99. Cele mai multe note (4.683) s-au înregistrat pe tronsonul 8 – 8,99.

Dintre cei 10.764 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar au fost admişi să participe la proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

Astfel, dintr-un lot de 9.917 candidaţi eligibili, s-au prezentat 9.196 (92,73%). 40 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentative de fraudă. Afişarea primelor rezultate a avut loc sâmbătâ, 19 iulie, atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul dedicat, www.definitivat.edu.ro.

Contestaţiile se pot depune, la centrele de examen, în intervalul 19-23 iulie. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 24 iulie. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Menţionăm că, începând cu anul trecut, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis ca nota minimă de promovare a examenului naţional de definitivare în învăţământ să crească de la 7 la 8.

Cadrele didactice care promovează examenul naţional de definitivare dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.