Breaking news

Profesorii își primesc salariile cu întârziere din cauza directorilor

Din cauza directorilor care nu au înregistrat unitățile școlare în noul sistem de la trezorerie, sute de mii de profesori își vor primi salariile cu întârziere de o săptămână.

salarii bugetariToate problemele cu întârzierea plății salariilor bugetarilor, și în special a profesorilor se datorează lipsei de interes a directorilor care nu au aplicat din timp, prevederile unei ordonanțe de urgență emisă încă din septembrie 2013.

În luna septembrie 2013, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013  având ca scop creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor publice, cunoaşterea în timp real a modului de utilizare a resurselor bugetare şi reducerea sarcinii administrative în relaţia cu sectorul public, prin eliminarea obligativităţii instituţiilor publice de a raporta pe suport de hârtie lunar şi trimestrial aproximativ 27 de formulare care furnizau informaţii cu întârziere, datorită procesului de centralizare a unui număr mare de indicatori. Pentru implementarea acestei aplicaţii informatice, instituţiile publice aveau obligaţia să se înregistreze electronic în noul sistem”, se precizează în comunicatul de presă al Ministerului de Finanțe, remis exclusivNEWS.ro.

Din cele 13.300 institutii publice, pâna la finele anului 2013, au fost înregistrate 11.300 instituţii iar în primele zile 2 zile ale acestui an au fost înregistrate celalte 2.000 de instituţii. Subliniem faptul că noua soluţie informatică nu a modificat modul de calcul al salariilor.

Potrivit legii, plata salariilor pentru personalul din cadrul instituţiilor publice se poate face între 5 şi 15 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Ministerul mai spune că: Până pe data de 8 ianuarie 2014 la unităţile trezoreriei statului s-au prezentat potrivit programărilor şi au fost decontate salariile pentru 2.300 de instituţii publice, utilizând noua soluţie implementată, inclusiv pentru unităţile de învăţământ. Toate solicitările primite de trezorerie, privind plata salariilor sau a altor obligaţii, au fost procesate imediat, fără a exista probleme în asigurarea resurselor bugetare şi fără a crea disfunctionalităţi în activitatea instituţiilor publice, eventualele reprogramări realizându-se numai la solicitarea acestora.

Reacția Ministerului de Finanțe vine după ce sindicatele din Educație i-au trimis o scrisoare deschisă premierului Ponta în care cer urgentarea plății salariilor profesorilor.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – federație reprezentativă și semnatară a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar – față de numeroasele sesizări primite din partea membrilor de sindicat, vă solicită să dispuneți măsurile necesare în vederea urgentării plății salariului aferent lunii decembrie 2013 pentru personalul din învățământ. Menționăm că acesta ar fi trebuit să fie operat începând cu data 5 ianuarie 2014, dar, ca urmare a apariției Ordinului nr. 2006 din 13 decembrie 2013 privind modificarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea precizărilor privind structura codurilor iban aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului, plata efectivă va  fi întârziată chiar și cu 10 zile”, precizează Sindicalul Sipru Haret, pentru exclusivNEWS.ro.

Totodată, sindicatele atrag atenția premierului că ordinul cu pricina a creat foarte multe nereguli și probleme unităților școlare:

–     plățile se fac pe fiecare articol în parte, pentru fiecare persoană, respectiv: câte un ordin de plată pentru fiecare reținere (sănătate, pensii, șomaj, CAR, alte rețineri);

–     ordinele de plată se fac de către unitățile de învățământ pe o hârtie specială;

–     facturile pentru fiecare utilitate în parte, se fac separat, pentru fiecare nivel de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, secundar inferior, secundar superior, postliceal, școală profesională, cămine și cantine). Unei persoane care este încadrată pe două sau trei niveluri de învățământ la aceeași unitate de învățământ, îi corespunde un număr dublu/triplu de ordine de plată;

–     o unitate de învătământ are un număr de aproximativ 70 de conturi, față de 6 conturi existente la data de 31 decembrie 2013;

–     pentru un singur salariat se întocmesc minim 4 ordine de plată;

–     o unitate de învățământ genereză un minim de 96 ordine de plată (pe vechiul sistem maxim 10 ordine de plată);

–     comisioanele bancare vor fi mai mari pentru fiecare salariat în parte, deoarece băncile comisionează pentru fiecare ordin de plată;

–     semnăturile electronice nu sunt recunoscute la instituțiile bugetare decât pe o singură unitate de învățământ. Avem situații în care un administrator financiar are post în două unități de învățământ și nu poate să-și depună semnătura electronică decât pentru una singură.

Aceste modificări impuse, în regim de urgență, de către Ministerul Finanțelor Publice, care duc la întârzierea acordării drepturilor salariale, au creat o stare de nemulțumire în rândul salariaților din sistemul de învățămât. În plus, acest ordin, prin aplicarea lui și în sistemul de învățământ, a crescut și mai mult birocratizarea.

În consecință, sindicatele solicită intervenția premierului Ponta și aplicarea de sancțiuni dure: Pe această cale, vă cerem să interveniți pentru sancționarea drastică a tuturor persoanelor care au generat această bulversare a sistemului de învățământ și, totodată, să dispuneți remedierea tuturor deficiențelor care au apărut în urma aplicării Ordinului nr. 2006/2013.