Breaking news

Produsul Intern Brut a scăzut în trimestrul III, cu 00,5% față de trimestrul II

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier –  estimat pentru trimestrul III 2012 a fost de 153008,3 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul II 2012.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2012 a fost de 168540,5 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,6% faţă de trimestrul III 2011.

În ramura „Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport” s-a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate (+13,8%), urmată de tranzacţii imobiliare (+10,4%) şi de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+8,1%).

Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+4,1%) şi în comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,8%).

Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (-29,8%).

Reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,3%), construcţii (-0.7%), industrie (-0,3%) şi intermedieri financiare şi asigurări (-0,1%).

Volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat s-a majorat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 9,0%.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul III 2012 cererea internă a crescut cu 0,1 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011, în special ca urmare a creşterii semnificative a formării brute de capital fix, cu 9,9%.

Consumul final total s-a redus cu 1,6%, ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (-1,4%) şi a cheltuielilor pentru consumul final al administraţiilor publice (-2,4%).

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (-4,2%) comparativ cu cel al importurilor (-1,9%).

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2012 a fost de 416268,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de perioada 1.I-30.IX 2011.

Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support (+8,9%), tranzacţii imobiliare (+4,7%), informaţii şi comunicaţii (+2,7%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+2,4%), comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,0%) şi construcţii (+0,8%).

Cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-a înregistrat în agricultură, silvicultură şi pescuit (-20,4%) şi administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-2,6%).

Consumul final total s-a diminuat cu 0,1% în perioada 1.I-30.IX 2012, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama scăderii, cu 2,0%, a cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice, în timp ce cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei a crescut cu 0,3%.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere semnificativă, cu 12,1 puncte procentuale.

>