Breaking news

Producătorii de cartofi vor primi un ajutor de stat de la Guvern în valoare de peste 7 milioane lei

Guvernul a decis să aloce suma de 7,45 milioane lei producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului.

Miercuri, 11 aprilie 2012, a fost aprobată în şedinţa de Guvern hotărârea prin care se acordă suma totală de 7,457 milioane lei,  ajutor de stat pentru  producătorii de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului pentru recolta anului 2010.

Întreaga sumă se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de hotărâre considerând că va avea un impact pozitiv asupra producătorilor de cartofi a căror producţie a fost afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului, prin asigurarea despăgubirii valorii producţiei afectate.

Tot astăzi a fost aprobată şi Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de hotărâre pentru a veni în sprijinul producătorilor de cartof a căror cultură de cartof a fost afectată de organismele  de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului).