Breaking news

Probleme la definitivat. Un subiect a fost formulat greșit

Profesorii care au aprticipat luni la examenul de definitivat au reclamat faptul că punctul 2 de la proba scrisă de Limba şi literatura română este formulat greștit.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precizează că modificarea operată la subiectul cu numărul 2 a vizat reformularea cerinţei, fără a afecta în mod substanţial analiza solicitată.

Dacă, iniţial se cerea candidaţilor prezentarea particularităţilor de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult, ulterior s-a solicitat prezentarea particularităţilor de construcţie a unui personaj.

Reformularea a fost necesară deoarece în bibliografia pentru concurs nu se regăseşte în mod explicit basmul cult (un posibil exemplu: „Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă), aşa cum e cazul altor genuri literare în cadrul cărora se indică autori şi opere literare obligatorii (de exemplu, Dramaturgia: I.L.Caragiale – „O scrisoare pierdută”, Barbu Ştefănescu Delavrancea – „Apus de soare”, Marin Sorescu, Iona). Basmul cult este menţionat implicit în programa pentru examen prin prisma teoriei literaturii, în cadrul căreia se studiază, aplicat, genuri şi specii literare, motiv, subiect, pesonaj (erou). Ministerul Educaţiei a venit, astfel, în sprijinul candidaţilor, pentru a nu lăsa loc de interpretări eronate.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului subliniază că nici un candidat nu a fost prejudiciat de reformularea în cauză. În acest moment, candidaţii au posibilitatea de a opta din oferta mai largă a personajelor studiate, conform bibliografiei indicate în programa de examen.

De asemenea, candidaţii beneficiază de o oră în plus pentru examenul de astăzi, iar punctarea subiectului se face indiferent dacă personajul ales pentru analiză este dintr-un basm cult sau dintr-o altă operă literară specificată în bibliografie.