Breaking news

Prima simulare a Bac-ului din 2010

2Elevii claselor a XII-a din toată ţara vor susţine azi simularea probei de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat. Liceenii vor intra în sălile de examen la ora 13,00 unde vor fi supravegheaţi de profesori care nu au specializarea informatică. Proba va dura o oră şi jumătate.

Lucrările vor fi apoi corectate de profesori de specialitate şi în funcţie de punctaj, fiecare elev îşi va afla nivelul de competenţă digitală: începător (0-25 puncte), mediu (26-50 puncte), avansat (51-74 puncte) sau experimentat (75-100 puncte).

Proba oficială de competenţe pe computer se va desfăşura între 19 şi 29 aprilie, iar cea de competenţe într-o limbă străină, între 31 mai şi 4 iunie.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă  nr 97/2009, examenul naţional de Bacalaureat 2010 constă în susţinerea a două tipuri de probe: evaluări orale şi practice pe parcursul anului şcolar şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar.

Elevii claselor a XII-a vor susţine pe parcursul anului şcolar:

-probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
– probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

probă de evaluare a competenţelor digitale.

Probele scrise prin care sunt cuantificate competenţele formate pe durata învăţământului liceal se susţin după încheierea anului şcolar:

probă scrisă la limba şi literatura română

probă scrisă la limba şi literatura maternă

o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare

– o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică; respectiv geografie, filosofie, logică şi, argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie.

În decursul anului şcolar se vor organiza două sesiuni ale balaureatului.

>