Breaking news

Poșta Română Broker de Asigurări intră în faliment

Compania Națională ,,Poșta Română” face precizări cu privire la Poșta Română Broker de Asigurări (PRBA).

Ca urmare a articolelor difuzate în mass-media, legate de Poșta Română Broker de Asigurări (PRBA), pentru corecta informare a opiniei publice, Compania Națională “Poșta Română” S.A. face următoarele precizări:
• Poșta Română Broker de Asigurări (PRBA) a fost o societate înființată în anul 2013 de către Compania Națională ,,Poșta Română” S.A., având ca activitate principală ,,Activități ale agenților și brokerilor de asigurări”.
• Din anul 2018, societatea nu a mai desfășurat niciun fel de activitate.
• PRBA a intrat în procedură de insolvență la solicitarea firmei Roel SRL București, la data de 06.04.2023, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar, societatea AKTIV-LEX INSOLVENTA S.P.R.L.
• La data de 15.02.2024, prin Hotărârea intermediară nr. 479/2024, instanța a dispus intrarea în faliment prin procedură simplificată a debitorului PRBA. Compania Națională ,,Poșta Română” va asigura tot suportul lichidatorului în vederea derulării în parametri legali a procedurii.
• Procedura de insolvență a PRBA nu afectează în niciun fel activitatea Companiei Naționale ,,Poșta Română” S.A., respectiv a angajaților săi.

>