Breaking news

Poșta Română a început tranșa a doua a Programului “Carduri de energie”

Poșta Română a început distribuirea tranșei a doua a cardurilor de energie care vor ajunge la românii vulnerabili. Beneficiarii tranșei a doua a Programului de sprijin privind plata facturilor la energie, începută ieri, pot să aleagă încasarea facturilor direct la poștaș, cu ajutorul dispozitivelor mobile sau cea online, prin intermediul aplicației dedicate pusă la dispoziție de Compania Națională “Poșta Română”. Acestea sunt cele mai confortabile și mai moderne metode de plată pe care Compania le poate oferi beneficiarilor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene finanțează cea de a doua tranșă din ajutorul acordat familiilor vulnerabile pentru plata facturilor de energie. Astfel, MIPE va vira Companiei Naționale Poșta Română aproximativ 1,44 miliarde lei în data de 15 septembrie a.c, pentru ca a doua tranșă în valoare de 700 lei să ajungă pe cardurile beneficiarilor.

Vor beneficia de a doua transă pentru plata facturilor la energie aproximativ 2 milioane de gospodării. Din acestea, circa 1,65 milioane de gospodării au beneficiat și de prima tranșă din acest ajutor, în prima parte a acestui an, iar alte aproape 400.000 de familii primesc pentru prima dată acest sprijin.

Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de beneficiari eligibili pe baza listelor comunicate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și verificate de Ministerul de Finanțe, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Telecomunicații și Agenția Naționale de Administrare Fiscală.

Cardurile sunt emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, instituție care asigură și furnizarea de informații către public privind emiterea, distribuirea și utilizarea cardurilor de energie, inclusiv cu privire la sesizările formulate. Aceste informații, inclusiv motivul pentru care o persoană nu a primit cardul de energie, pot fi aflate la call-center-ul C.N. Poșta Română: 0319966.

Pot beneficia de ajutoarele pentru facturile la energie/ încălzirea locuinței următoarele categorii de persoane vulnerabile:

 • pensionarii cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei
 • pensionarii cu pensie de invaliditate, cu venituri lunare realizate mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele (copii și adulți) încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau au reședința mai mulți beneficiari de sprijin, ajutorul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul/ reședința beneficiarului de sprijin.

Ajutoarele primite pe cardurile de energie pot fi utilizate pentru a achita facturi la energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, dar și pentru orice alte materiale de încălzire ce pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.

Etapa a doua a demarat cu tipărirea și împlicuirea a peste 370.000 de carduri noi de către Fabrica de Timbre, sucursală specializată a Companiei Naționale “Poșta Română”. Noile carduri sunt destinate persoanelor recent intrate în sistem, precum și celor care între timp și-au schimbat adresa de domiciliu. Pe de altă parte, cei care își păstrează calitatea de beneficiar din prima tranșă vor putea folosi cardurile și pentru tranșa a doua.

Totodată, ca și în cazul primei tranșe, și de această dată poștașii au început să colecteze declarațiile pe propria răspundere de la beneficiarii cardurilor de energie care au domiciliu fără nomenclator stradal, situație predominantă în mediul rural.

      “Cu experiența de succes a primei etape din programul cardurilor de energie, iată că venim din nou în sprijinul românilor vulnerabili și în etapa a doua. Îi îndemnăm pe beneficiari să aleagă plata facturilor direct la poștaș, cu PDA-ul, sau prin intermediul aplicației online existente pe site-ul Poștei Române. Plățile electronice sunt cele mai rapide, mai moderne și mai confortabile soluții și, din fericire, le avem la îndemână în beneficiul clienților noștri. Compania pune la dispoziție toate cele 9000 de dispozitive mobile pe care le deține, pentru ca plățile facturilor să se desfășoare cu cea mai mare rapiditate și eficiență oriunde pe teritoriul României”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale “Poșta Română”.

         Modalități de plată în Programul “Cardul de energie”:

 • direct la poștaș, prin intermediul dispozitivelor mobile,
 • online, prin intermediul aplicației informatice pe care Poșta Română a pus-o la dispoziție încă din prima etapă: https://www.posta-romana.ro/sprijin-pentru-romania.html;
 • la orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal pe raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural;

 

       Valabilitatea cardurilor de energie:

Atât cardurile aferente primei tranșe, cât și cele aferente celei de a doua tranșe, pot fi folosite până la data de 27 decembrie 2023.

 

       Cine beneficiază de ajutor la energie:

 • Pensionari cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv,
 • Pensionari de invaliditate cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv,
 • Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2000 de lei, inclusiv,
 • Familie cu alocație de susținere,
 • Familie/ persoană cu ajutor social.

Clarificare: media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2.000 de lei.

 

       Ce servicii sunt acoperite prin Programul “Cardul de energie”:

Cardul de energie acordă beneficiarilor posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pentru:

 • energie electrică,
 • energie termică în sistem centralizat,
 • butelie cu GPL propan pentru încălzire (exclus butelie GPL butan pentru uz casnic – gătit),
 • gaze,
 • lemne pentru foc (lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cum, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn etc.),
 • păcură, peleți și alte materiale doar pentru încălzire (de pildă, apă geotermală, cărbune, brichete rumeguș).

 

       Acte necesare pentru plată:

 • cardul de energie valabil, primit prin Poșta Română,
 • actul de identitate al beneficiarului de sprijin,
 • factura curentă sau restantă. Sau, în cazul unora dintre servicii: alt document justificativ care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie şi/sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/locatari (înștiințare de plată, certificat de validare a datoriei, bonuri fiscale).
>