Breaking news

Ponta și Rovana Plumb, au inaugurat o stație de epurare a apei, la Slatina

Ministrul Mediului şi Pădurilor Rovana Plumb şi Primul Ministru, Victor Ponta au inaugurat luni, staţia de epurare de la Slatina.

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, a participat luni, 15 octombrie 2012,  alături de Primul Ministru al României, Victor Ponta, şi de Ministrul Economiei şi Comerţului, Daniel Chiţoiu, la inaugurarea staţiei de epurare Slatina, din judeţul Olt.

„Inaugurăm astăzi un obiectiv care va însemna, pentru locuitorii Slatinei şi ai localităţilor invecinate, un pas catre Europa, un pas către reducerea decalajelor de civilizaţie care încă ne despart de restul Uniunii Europene” , a declarat, cu acest prilej, Ministrul Mediului şi Pădurilor.

Obiectivul de investiţii face parte din proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt”, a cărui valoare totală este de 72.787.679 Euro (292.621.027  lei), fără TVA, din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de:  71.764.646 Euro / 288.508.230  Lei, fără TVA. Acest proiect este finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa1, pentru asigurarea conformităţii pentru sectorul de mediu, cu legislaţia naţională şi comunitară, în perioadele de tranziţie convenite între România şi Uniunea Europeana, prin Tratatul de Aderare.

Conectarea comunităţilor la reţelele de apă potabilă şi canalizare nu este un lux, nu este o extravaganţă, ci un element fundamental care ţine de calitatea vieţii. Deşi suntem membri ai Uniunii Europene de aproape 6 ani, suntem încă departe de standardele europene în materie de calitate a vieţii. În acest moment la nivel naţional, staţiile de epurare deservesc un procent de 50% din întreaga  populaţie a ţării”,  a adăugat ministrul Rovana Plumb.

După finalizarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt”, oamenii din Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt şi Potcoava vor fi conectati în proporţie de 100% la reţeaua de apă potabilă şi vor avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. În cadrul aceluiaşi proiect un număr de 15.414 locuitori vor beneficia suplimentar de sistemul de alimentare cu apă potabilă.

>