Breaking news

PIB-ul României a crescut în trimestrul II, cu 0,2%

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, Produsul Intern Brut(PIB) estimat pentru trimestrul II 2011 a fost de 137661,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul I 2011.

pibProdusul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2011 a fost de 126994,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul II 2010.

Industria a fost ramura care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate cu 4,9%, urmată de agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (+3,4%).

Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de comerţ,  repararea  automobilelor  şi  articolelor  casnice;  hoteluri  şi restaurante;  transporturi şi telecomunicaţii  (+0,9%) şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,3%).

Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (-1,9%) şi în alte activităţi de servicii (-5,5%).

S-a majorat volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 3,1%.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul II 2011 cererea internă a crescut cu 2,4 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010. Consumul final total s-a redus cu 0,7%, atât ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cât şi a volumului cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice, ambele cu 0,7 procente.

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+7,7%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (+6,3%).