Breaking news

Peste 900 de hectare de pădure din județul Argeș, rase de pe fața pământului

Lucia-Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură a efectuat o acțiune de control a rapoartelor privind defrișările ilegale din județul Argeș.

defrisari ilegaleMinistrul delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură a efectuat astăzi, în nordul județului Argeș, o acțiune de control a rapoartelor care vizează defrișările ilegale, unde s-au constatat tăieri ilegale de păduri și abateri foarte grave de la lege. Este vorba de 2000 de hectare afectate, din care 915 hectare la ras.

Prioritarea zero a mandatului meu este să stopăm furtul din păduri. De aceea continuăm să facem astfel de acțiuni de control, pentru a opri toate aceste defrișări ilegale care pun în pericol sănătatea noastră. Soluția în acest moment la acest flagel este noul cod silvic care acum este în Parlament și care este contestat de toți cei care au profitat de pe urma jafului din păduri. Le transmit că sunt hotărâtă să mă bat pentru acesta lege, să mă bat pentru toți cei care în tăcere se îmbolnăvesc de boli de plămâni, de cei văd neputincioși cum o mână de băieți deștepți se îmbogățesc pe sănătatea noastră. Executarea exploatărilor a urmărit doar extragerea arborilor care prezintă valoare economică, suprafeţele exploatate fiind în majoritate necurăţate de resturi de exploatare, ceea ce este un real obstacol pentru viitoarele lucrări de împădurire. Toate aspectele din teren sunt un real pericol şi pentru siguranţa barajelor din zonă şi a tuturor lucrărilor de corectare a torenţilor, prin colmatare şi prin acumulări necontrolate formate din baraje de resturi de exploatare şi arbori”, a declarat Lucia Varga.


Pagubele care au fost calculate sunt următoarele:

Suprafeţe de pe care arboretele au fost tăiate în totalitate(despădurite) – 915 ha

Volumul total de pe acestea – 368.000 mc   din care transportat pe baza unor Acte de punere în valoare 162.000 mc, majoritatea de produse accidentale (există suspiciunea că aceste acte de punere în valoare sunt întocmite şi autorizate la tăiere în afara prevederilor legale)

Volum tăiat şi transportat ilegal – 206.000 mc

Valoarea acestui volum tăiat şi transportat  ilegal – 31,5 milioane lei x 2 (se dublează valoarea deoarece sunt în grupa I de protectie) = 63 milioane lei

Valoarea ce trebuia constituită ca şi Fond de regenerare şi conservare – 34  milioane lei

Pe lângă aceste pagube din fondul forestier proprietate privată a mai fost constatată tăierea în totalitate a 4,5 ha din pădurea statului aflată în administrare de R.N.P.-Romsilva  prin  O.S.Domneşti din Direcţia Silvică Piteşti.

Toate acestea au fost depistate începând cu luna octombrie 2012, când s-au efectuat controale în nordul județului Argeș, pentru descoperirea defrișărilor ilegale. În luna iunie 2013 la solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, Departamenul pentru Ape, Păduri și Piscicultură controale alături de poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti, jandarmi, cu asistenţa personalului silvic din cadrul OSP Valea Oltului. Aceste acțiuni au avut ca scop determinarea pagubelor create prin tăieri ilegale şi prin neconstituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor.

Având în vedere amploarea dezastrului, a fost nevoie de un efort uriaș pentru cuantificarea pagubelor deoarece în afară de munca din teren a trebuit să fie cercetate și actele de punere în valoare și amenajamentelor.

Evaluarea pagubelor pentru tăieri ilegale ar fi însemnat, dacă se folosea o procedură clasică, aplicarea dispozitivului de control pe fiecare cioată şi calcule ulterioare de reconstituire a volumelor. Acest fapt ar fi presupus inventarierea şi marcarea a sute de mii de cioate, pe pante între 350-500, cu participarea a sute de persoane purtătoare de dispozitiv de control. Procedura respectivă ar fi necesitat un timp îndelungat şi costuri foarte mari. Singura soluţie practică a constituit-o determinarea suprafeţelor afectate prin utilizarea imaginilor satelitare şi ortofotoplanurilor satelitare create pe baza acestora, suprapuse pe planurile silvice executate în sistem de proiecţie Stereografic 1970, pe care să se facă identificarea suprafeţelor de pe care vegetaţia forestieră a fost tăiată şi din care să reiasă cu certitudine legalitatea sau ilegalitatea exploatărilor.

Sistemul de raportare SUMAL a scos în evidenţă prin comparare  volume de materiale lemnoase ce au fost introduse în circuitul economic fără acoperire legală, ceea ce dovedește utilitatea acestui sistem. În teren aceste suprafeţe tăiate în totalitate sunt brăzdate de drumuri de exploatare pentru scoaterea materialul lemnos, executate pe pante de peste 30 grade (limita legală fiind de 25 grade). Aceste căi au fost construite fără respectarea prevederilor legale, au fost executate cu excavatoare şi buldozere prin derocare, fiind un real pericol de destabilizare a versanţilor de pe care a fost tăiată şi pădurea ce avea ca rol principal tocmai protejarea acestora împotriva eroziunii şi avalanşelor.

Valoarea de reîmpădurire a acestor suprafeţe este de aproximativ 2500 euro/ha, adică un total de circa 2,28 milioane de euro.

Toate aceste prejudicii au fost posibile prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform legii, în primul rând din partea personalului silvic de la Ocolul Privat Valea Oltului, de la celelalte ocoale din sistemul R.N.P-Romsilva şi de la ITRSV Ploieşti.

Au fost constatate abateri de la Norme de regim silvic ale personalului de la ITRSV Ploieşti, personalului silvic din administraţie de la Ocoalele Silvice Domneşti, Vidraru şi Muşeteşti din Direcţia Silvică Piteşti, personalului silvic de la Ocolul Silvic Privat Valea Oltului.

Pentru fondul de conservare şi regenerare aferent, (de aproximativ 34 milioane lei) calculat conform legii, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură se poate constitui parte civilă conform Art. 32.  din  Legea nr.46/2008-Codul Silvic. Toate aceste abateri şi pagube sunt instrumentate în cadrul unor cercetări penale în desfăşurare.