Breaking news

Peste 80 de dosare zac de 10 ani la Înalta Curte de Casație și Justiție

Potrivit unui raport întocmit de Inspecţia Judiciară a CSM,  de mai bine de 10 ani, pe rolul Înaltei Curți se află 81 de dosare nesoluționate.

În şedinţa de azi, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a analizat şi şi-a însuşit, Raportul Inspecţiei Judiciare privind situaţia dosarelor cu o durată totală a procedurii judiciare ce depăşeşte 10 ani de la data înregistrării cererii de chemare în judecată/act de sesizare, precum şi a dosarelor cu durata procedurii în sistemul judiciar cuprinsă între 5 şi 10 ani, aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În urma verificărilor s-a constatat că, la data de 1.10.2011, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie situaţia cauzelor vechi este următoarea:

pe rolul Secţiei I Civilă erau înregistrate 81 dosare cu o durată totală a procedurii judiciare mai mare de 10 ani de la data înregistrării cererii de chemare în judecată şi 387 cauze cu o durată a procedurii în sistemul judiciar cuprinsă între 5 şi 10 ani. Raportat la data înregistrări cauzelor la ICCJ, au fost identificate 27 de cauze cu o vechime ce depăşeşte 10 ani şi 9 cauze cu o vechime cuprinsă între 5 şi 10 ani;

– pe rolul Secţiei a II-a civilă erau înregistrate 10 dosare cu o durată totală a procedurii judiciare mai mare de 10 ani de la data înregistrării cererii de chemare în judecată şi 158 dosare cu o durată a procedurii în sistemul judiciar cuprinsă între 5 şi 10 ani, toate cauzele aflându-se în calea de atac a recursului;

– pe rolul Secţiei penale era înregistrat un singur dosar cu o durată totală a procedurii judiciare mai mare de 10 ani de la data înregistrării actului de sesizare, şi 36 dosare cu o durată a procedurii în sistemul judiciar cuprinsă între 5 şi 10 ani. Din situaţia dosarelor cu o durată a procedurii cuprinsă între 5 şi 10 ani, calculată de la data înregistrării actului de sesizare la prima instanţă, s-a constatat că pe rolul Secţiei Penale, la data 01.02.2012, se aflau 18 dosare.

–  pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, la începutul lunii februarie 2012, figurau 11 cauze cu o vechime în sistemul judiciar cuprinsă între 5 şi 10 ani, nefiind înregistrate dosare cu vechime mai mare de 10 ani.

Inspecţia Judiciară a concluzionat că  dintre cauzele subiective care au dus la termene mari de judecată se numără: acordarea unor termene lungi prin raportare la motivul de amânare şi la vechimea cauzelor, redactarea cu întârziere a hotărârilor precum şi amânarea succesivă a pronunţării urmată de repunerea cauzelor pe rol.

S-a mai constat că, în cazul reluării judecăţii pe parcursul unuia sau a mai multor cicluri procesuale, termenele stabilite la înregistrarea cauzelor pentru soluţionarea căilor de atac sau în rejudecare, sunt cele utilizate în mod obişnuit, care de multe ori sunt foarte lungi, fără a se ţine cont de vechimea cauzei.

În vederea respectării dispoziţiilor legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru judecători a CSM a hotărât adoptarea următoarelor măsuri:

– identificarea unor posibilităţi tehnice de completare în programul informatic ECRIS a datei înregistrării în sistem a actului de sesizare sau a cererii de chemare în judecată, în cazul dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor anterior generalizării sistemului informatic de înregistrare şi repartizare a dosarelor;

– stabilirea unei modalităţi concrete de modificare a tipului de termen asociat obiectului, utilizat la distribuirea aleatorie, pentru cauzele care au parcurs mai multe etape procesuale sau care au vechime în sistem mai mare de 3 ani, astfel încât acesta să poată fi redus  în vederea soluţionării cu celeritate a acestui gen de cauze;

– continuarea monitorizării de către conducerile secţiilor a situaţiei dosarelor în care procedura judiciară s-a derulat pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 10 ani, sau mai mare de 10 ani, de la data înregistrării in sistemul judiciar, iar în cazul recursurilor penale, adoptarea unor măsuri similare celor dispuse în cazul dosarelor având ca obiect infracţiuni de mare corupţie în ceea ce priveşte evidenţierea termenului de prescripţie a răspunderii penale sau al executării pedepsei.

 

>