Breaking news

Peste 1000 de angajați din educație vor protesta în Piața Victoriei

Cadrele didactice ies în stradă, nemulțumiți de condițiile de salarizare și de muncă. Protestele încep, miercuri 29 martie, la București, în fața Guvernului României.

Peste 1000 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor protesta mâine, 29 martie 2023, între orele 12.00 și 13.00, în fața Guvernului.
Protestele vor continua și în municipiile-reședință de județ, după cum urmează:

29 Martie – Mureș și Hunedoara (marș de protest)
30 Martie 2023 – Brăila, Dâmboviţa și Dolj
31 Martie 2023 – Suceava

FSLI şi FSE „SPIRU HARET” cer de urgenţă Guvernului României să găsească soluţii la următoarele:

a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;
b) identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar;
c) adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;
d) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;
e) în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;
f) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;
g) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
h) plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.
Protestele vor continua şi în lunile următoare:
1. Pichetarea sediului Guvernului şi a sediilor prefecturilor în lunile martie şi aprilie 2023;
2. Marș de protest desfășurat în București în luna mai 2023;
3. Declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai;
4. Alte acțiuni specifice.

>