Breaking news

Persoanele fizice vor putea comunica online, cu Fiscul prin serviciul „Spaţiul privat virtual”

Fiscul se modernizează și oferă contribuabililor, persoane fizice, un canal de comunicare online, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”. Serviciile de comunicare electronică puse la dispoziţie de ANAF vor fi disponibile în mod gratuit, 24 din 24 de ore.

taxe-onlinePersoanele fizice vor putea comunica electronic cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la propria situaţie fiscală, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”.

Într-o primă etapă, serviciul „Spaţiul privat virtual” va fi disponibil în sistem pilot începând cu luna septembrie 2014 până la sfârșitul anului, pentru un anumite documente şi informaţii destinate contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

Potrivit proiectului de act normativ, pentru a accesa „Spaţiul privat virtual”, persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001) sau prin credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

Mi-am propus să promovăm o nouă abordare în relația contribuabilului cu administrația fiscală, bazată pe flexibilitate şi deschidere instituțională. Măsurile incluse în proiectul de ordin contribuie la creşterea gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale şi încurajează contribuabilii să depună la ANAF documente prin mijloace electronice”, consideră ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Comunicarea electronică în Spațiul privat virtual se va face atât dinspre contribuabil către ANAF, cât și dinspre organul fiscal către contribuabil.

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spaţiul privat virtual” pentru perioada septembrie-decembrie, în care se va aplica proiectul pilot:

A) documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului
Automat
Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;
La cererea contribuabilului
1. „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”;
2. „Foaie de vărsământ”;
3. „Situația contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”;

B) documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal
1. cerere privind „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată;
2. cerere privind „Foaie de vărsământ”;
3. cerere privind „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”;

Începând de anul viitor, proiectul pilot pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi dezvoltat la nivel naţional și se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre și dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate.

Potrivit proiectului de Ordin, categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice, documentele ce pot face obiectul comunicării prin „Spaţiul privat virtual” sunt:
 declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii;
 cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale;
 acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii;
 documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit;
 registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.
Proiectul de act normativ stabileşte o serie de reguli privind utilizarea „Spaţiului privat virtual”, în condiţiile în care este asigurată securitatea datelor de identificare ale contribuabililor.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, ANAF va pune la dispoziţia contribuabilului serviciul „Buletinul informativ fiscal”, inclusiv în perioada de aplicare a proiectului pilot, prin intermediul căruia va oferi informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv: calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative, ghiduri fiscale, campanii derulate, comunicate de presă.

>