Pensionarii riscă să nu mai fie transportați cu reducere, din cauza datoriilor Ministerului Transporturilor

Din cauza datoriilor Ministerului Transporturilor către firmele de transport, pensionarii riscă să rămână fără reducerea pe mijloacele de transport în comun din România.

transport rutier pensionariDe la an la an „bulgărele” datoriilor acumulate de Ministerul Transporturilor pentru transportul categoriilor defavorizate se rostogoleşte şi apasă greu pe umerii transportatorilor rutieri obligaţi, în mod absurd prin lege, să ofere reduceri, să raporteze persoanele transportate şi să plătescă TVA la sume pe care nu le încasează nici după 18 luni.

Astăzi datoriile totale faţă de operatorii de transport rutier şi feroviar se ridică la valoarea de 340 milioane lei aferent perioadei aprilie 2013-mai 2014. În ceea ce priveşte transportul rutier valoarea datoriilor este de 84 de milioane lei.

Bugetul pentru 2014 al Ministerului Transporturilor nu mai permite efectuarea de plăti pentru aceste arierate, iar reprezentanţii MT şi MF ridică că de obicei din umeri.

Federaţia Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T. a solicitat încă din 2010 schimbarea sistemului şi asigurarea directă în pensie a unor sume suplimentare ce ulterior pot fi utilizate pentru transport.

Tot la presiunea F.O.R.T. în luna decembrie 2012, Parlamentul României a promovat legea prin care: Beneficiarii facilităţilor de călătorie vor achiziţiona bilete cu plata integrală a acestora, urmând că decontarea să se realizeze prin instituţiile publice responsabile, în cuantumul prevăzut în legislaţia specifică fiecărei categorii sociale, în baza normelor ce se vor aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 45 de zile de la dată publicării prezenţei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În ianuarie 2013 Guvernul României, la presiunea Ministerului Muncii, a distrus complet legea emisă de Parlament şi a revenit la situaţia anterioară prin adoptarea OG 4/2013 astfel: prin abrogarea articolului menţionat, până la dată de 1 ianuarie 2015, pensionarii, veteranii şi văduvele de război beneficiază în continuare de facilităţile acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau taloanelor speciale de călătorie, conform normelor legale în vigoare.

Dacă la rectificarea bugetară nu sunt asigurate sumele pentru plata datoriilor, transportatorii membrii FORT nu vor mai asigura transportul decât la valoarea integrală.

>