Breaking news

Patru șefi de secții de vot de la referendum, din județul Mehedinți, trimiși în judecată

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au trimis în judecată pe patru șefi ai unor secții de vot de la referendum, din județul Mehedinți, pentru că ar fi produs fraude electorale.

Mirea Dumitru, Bondoc Liviu Cătălin, Burcu Gheorghița și Micu Manuela Carina, au fost trimiși luni în judecată de procurori, în dosarul „Fraude la referendum” în Mehedinţi.

Mirea Dumitru este acuzat că în calitate de șef al secției de vot nr. 170 Gârla Mare din judeţul Mehedinţi, în data de 29 iulie 2012 şi în perioada anterioară acestei date, a întocmit în fals mai multe documente ale biroului electoral, respectiv procesul verbal privind rezultatele referendumului şi lista electorală suplimentară aferente urnei mobile. Astfel că în raport de cele 1391 de persoane care s-au prezentat la vot, au fost introduse în urnă în mod fraudulos 127 de buletine de vot.

Bondoc Liviu Cătălin este acuzat că în calitate de preşedinte al biroului electoral al Secţiei de votare nr. 63, Drobeta Turnu Severin, a întocmit în fals mai multe documente ale biroului electoral, respectiv procesul verbal privind rezultatele referendumului şi lista electorală suplimentară, paginile 2-21 şi 25-29, urmată de introducerea unui număr de buletine de vot (375 buletine) egal cu cel al persoanelor înscrise în fals în această listă. Astfel, în raport cele 1714 persoane care s-au prezentat la vot, au fost introduse în urnă în mod fraudulos 375 de buletine de vot.

În cadrul Secţiei de votare nr. 70 Orşova, al cărei preşedinte era Burca Gheorghiţa au fost falsificate un număr total de 49 de semnături pe listele electorale (permanentă şi suplimentară), fapt urmat de introducerea în urnă a unui număr egal de buletine de vot. Astfel, în raport cu numărul de 1324 persoane care s-au prezentat la vot, au fost introduse în urnă în mod fraudulos 49 de buletine de vot. 

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat faptul că în lista electorală suplimentară a Secţiei de votare nr. 70 Orşova au fost identificate un număr de 34 de CNP -uri invalide, iar seriile şi numerele cărţilor de identitate menţionate în dreptul acestora aparţin unor alte persoane decât cele înscrise în listă, astfel încât rezultă că acestea au fost întocmite în fals.

Astfel, din procesele-verbale din datele de 12.03.2012, 26.09.2012 şi 27.09.2012, reiese faptul că poziţiile 11-15 de la pag. 9 a listei electorale suplimentare de la Secţia de votare 70 Orşova , dar şi paginile 10 poziţiile 1-15 şi 12 poziţiile 2-15, conţin menţiuni false, în sensul celor mai sus menţionate, cu privire la persoanele participante la vot, în număr de 34 şi care au fost semnate în fals.

Micu Manuela este acuzată de procurori că în calitate de membru al Secţia de votare 70 Orşova, la data de 29 iulie a întocmit în fals mai multe documente ale biroului electoral, respectiv procesul verbal privind rezultatele referendumului şi mai multe pagini ale listei electorale suplimentare de alegători, prin înscrierea unor persoane fictive, având CNP – uri invalide, iar seriile şi numerele cărţilor de identitate menţionate în dreptul acestora, aparţinând unor alte persoane, urmată de introducerea unui număr corespunzător de buletine de vot, validând, astfel, prezenţa persoanelor menţionate în fals.

Astfel, paginile cuprinse în lista electorală suplimentară au fost completate de inculpata Micu Manuela, cu excepţia paginilor nr. 4, 8, 11 care au fost completate de inculpata BURCU GHEORGHIŢA.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit în cauză rezultă că scrisul ce completează rubricile ,,Codul numeric personal”, ,,Numele şi prenumele alegătorului”, ,,Domiciliul/reşedinţa alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)”, ,,seria şi numărul actului de identitate”, de pe pag. 9 poziţiile 11-15, pag. nr.10 şi 12 poziţiile nr.1-15 ale listei electorale suplimentare a fost executat de inculpata MICU MANUELA.

Dosarul cu cei patru inculpați, a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Drobeta Turnu Severin.

>