Breaking news

Pagube de zeci de milione de lei produse de ploi în judeţele Neamţ şi Suceava

Ca urmare a precipitaţiilor cu caracter torenţial înregistrate în judeţul Suceava în ultimele 24 de ore, pe raza comunei Iacobeni s-a produs creşterea debitelor pâraielor Rău, Fierului şi Drancani (necadastrate), precum şi antrenarea de aluviuni de pe versanţi.

S-a produs colmatarea podeţului ce subtraversează DN17 şi calea ferată, situaţie ce a dus la inundarea unor incinte şi acoperirea cu aluviuni a unei porţiuni de drum din DN17.

De asemenea, pe raza comunei Ulma, ca urmare a precipitaţiilor, s-au produs scurgeri pe versanţi, creşteri de debite ale pâraielor Ulma, Corjeni, Hremetnei şi Tonchii (necadastrate), ce au provocat colmatări, avarieri de podeţe şi drumuri comunale şi judeţene şi inundarea unor gospodării.

În judeţul Neamţ, creşterea nivelului şi debitului râului Neamţ (Ozana) a condus la erodarea malului in zona satului Pipirig, afectând o gospodărie. De asemenea, scurgerile de pe versanţi au afectat gospodării, drumuri comunale şi terenuri în localităţile Humuleşti, Petricani, Tolici, Tarpeşti, Boiştea.

În urma acestor evenimente, personalul ABA Siret – SGA Neamţ şi SGA Suceava – s-a deplasat în zonele afectate pentru a stabili, împreună cu alţi factori de decizie, măsurile necesare pentru limitarea pagubelor.

La ora actuală, nivelurile pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Siret sunt oscilante, dar nu se înregistrează depăşiri ale cotelor de apărare.