Breaking news

Numărul turiştilor sosiţi în România a crescut în primul trimestru din 2011

Potrivit datelor furnizate de Institul Naţional de Statistică, numărul turiştilor a crescut în primele trei luni din 2011, cu 13,2% faţă de perioada similară a lui 2010.

LITORALMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului subliniază că cel mai important indicator referitor la performanţele sectorulului turistic este cel al înnoptărilor, de unde rezultă şi încasările în domeniu, numărul intrărilor şi ieşirilor din ţară neputând fi considerat un indicator acoperitor.

Indicatorii importanţi în ceea ce priveşte evoluţia sectorului turistic relevă creşteri în 2011 la sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (13,2%), înnoptări (12%) şi la indicele de utilizare netă a locurilor de cazare (1,4%).

Creşteri se înregistrează şi la  turiştii străini sosiţi în România. 246.200 în 2011 comparativ cu 223.500 în 2010 la sosirile în structurile de cazare şi 506.300 în 2011 faţă de 456.800 în 2010 la înnoptări).

>