Breaking news

Ministrul Mediului a promis că va proteja Dunărea

laszlo borbelyMinistrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a participat ieri  la întâlnirea ministerială a Comisiei Internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea (ICPDR), care a avut loc la Viena.

Acestuia i s-au alăturat reprezentanţii Germaniei, Austriei, Ungariei, Croaţiei, Bosniei, Bulgariei, Cehiei, Slovaciei, Serbiei, Sloveniei, Ucrainei, Muntenegrului şi R. Moldova, precum şi oficiali ai Comisiei Europene.

În cadrul reuniunii, miniştrii mediului din ţările riverane Dunării au adoptat un plan de gestionare ce trebuie aplicat până în 2015, „pentru ameliorarea situaţiei fluviului şi afluenţilor săi în sectorul mediului”.

De asemenea, au fost discutate unele probleme cheie cu care se confruntă bazinul Dunării, şi anume: reducerea poluării şi combaterea accidentelor cu substanţe periculoase, navigaţia si protecţia mediului, creşterea contribuţiei mediului de afaceri la îmbunătăţirea calităţii apei, strategii ale gospodăririi apei pentru adaptarea la schimbările climatic.

În intervenţia sa, ministrul Mediului şi Pădurilor a prezentat eforturile întreprinse de ţara noastră pentru reducerea poluării apelor. Referitor la problematica navigaţiei, demnitarul român a susţinut aplicarea Declaraţiei comune adoptate de ICPDR şi Comisia Dunării, subliniind că România deja aplică această declaraţie la proiectele de infrastructură pe Dunăre.