Breaking news

Miniştrii de Finanţe din UE au agreat forma finală a Mecanismului Unic de Supraveghere Bancară

În cadrul Consiliului Ecofin, desfăşurat în data de 12 decembrie 2012, miniştrii de finanţe din Uniunea Europeană au agreat forma finală a pachetului legislativ privind Mecanismul Unic de Supraveghere Bancară – primul pilon în proiectul Uniunii Bancare.

În urma discuţiilor, desfăsurate pe parcursul a 14 ore, s-a convenit asupra regulamentului, care spune că orice stat membru poate participa în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere Bancară. Astfel, statele non-euro participante devin membri cu drept de vot în Consiliul de supraveghere.

Acordul atins la nivelul Uniunii Europene se va contura, în timp, ca o pagină de istorie. Asistăm în prezent la naşterea Uniunii bancare şi a primului său pilon, Mecanismul Unic de Supraveghere Bancară. Pe tot parcursul discuţiilor, începând cu luna iulie, Romania a avut o pozitie activă şi constructivă pentru găsirea unui compromis în spirit european”, a declarat Secretarul de Stat Claudiu Doltu, la închiderea reuniunii Consiliului Ecofin.

Banca Centrală Europeană va asigura supravegherea pentru toate băncile din mecanismul unic de supraveghere începând cu data de 1 martie 2014 sau la 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

În cazul unor situaţii de recapitalizare directă a unor bănci prin Mecanismul European de Stabilitate, aceste termene pot fi devansate, pentru ca BCE să poată supraveghea mai repede respectivele instituţii de credit.

De asemenea, BCE are flexibilitate în a extinde termenele de implementare ale mecanismului unic de supraveghere, în cazul în care, în urma unor evaluări, nu este pregătită să preia supravegherea.

Mai mult, Consiliul Ecofin a stabilit că va exista o delimitare clară între responsabilităţile autorităţilor naţionale competente şi cele ale Băncii Centrale Europene.

Miniştrii de finanţe din Uniunea Europeană au agreat şi regulamentul privind Autoritatea Bancară Europeană. Rezultatul negocierilor a asigurat conservarea influenţei în Autoritatea Bancară Europeană pentru statele membre non-euro, fie că participă sau nu la mecanismul unic de supraveghere.

 

>