Breaking news

Ministerul de Finanțe spune că autoritățile locale vor decide majorarea taxelor și nu guvenul

Ministerul Finanţelor Publice spune că hotărârea de Guvern actualizează, conform prevederilor legale, limitele nivelurilor impozitelor locale cu rata inflaţiei din perioada 2010-2012.

Guvernul se spală pe mâini în privința majorării taxelor în 2013, precizând că doar a creat cadrul legal prin care se stabilesc minimele și maximele aplicate de autoritățile locale.

Și că autorităţile locale sunt cele care stabilesc nivelul efectiv al impozitelor între limitele minime şi maxime, având inclusiv competenţa legală de a reduce nivelul efectiv al acestora cu până la 10%, în condiţiile plăţii integrale a impozitului local datorat anual.

Ministerul de finanțe precizează că modificarea limitelor minime şi maxime nu vizează mijloacele de transport înmatriculate şi înregistrate (autoturisme, utilaje agricole, utilaje folosite în domeniul construcţiilor etc.).

Eventualele venituri suplimentare rezultate din aplicarea acestei hotărâri de guvern rămân integral la dispoziţia autorităţilor locale şi sunt folosite pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii oferite cetăţenilor de către administraţia locală.

În ceea ce priveşte Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, Ministerul de finanțe precizează: Prin această ordonanţă s-a aprobat menţinerea drepturilor salariale ale personalului din sectorul bugetar, precum şi a altor drepturi care se acordă din bugetul general consolidat, la nivelul acestora din luna decembrie 2012, ce include majorarea de 7,4% care asigură recuperarea integrală a reducerii salariilor cu 25% efectuată în iulie 2010; salariile majorate cu 7,4% aferente lunii decembrie vor fi plătite în cursul lunii ianuarie, fiind deja alocate fondurile necesare. Totodată, prin actul normativ mai sus menţionat, se crează condiţiile ocupării unor posturi vacante şi se menţine interdicţia de achiziţionare a autoturismelor şi mobilierului, de către instituţiile din sectorul bugetar, ca şi în anul 2012.

De asemenea, s-a aprobat devansarea termenului de declarare şi scadenţă a creanţelor fiscale până la data de 21 decembrie, având în vedere că data de 25 decembrie este zi nelucrătoare.

Aprobarea acestui act normativ a fost necesară având în vedere că până la aprobarea bugetului pe 2013, potrivit legii, se execută bugetul anului anterior şi prin urmare trebuie păstrate condiţiile anului curent.

Noul Guvern, în consultare cu instituţiile financiare internaţionale, până la aprobarea bugetului pe anul 2013, va stabili politicile în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi va analiza, în funcţie de acestea, posibilitatea luării unor  măsuri de majorare a unor drepturi de personal, care se suportă din buget, precum şi  renunţarea la unele restricţii instituite prin acest act normativ.

Guvernul Ponta a hotărât că este o prioritate majorarea pensiilor şi se ia în calcul, la definitivarea proiectului de buget pe anul 2013, o majorare  a acestora cu cca. 4% începând cu luna ianuarie 2013, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

>