Breaking news

Metrorex alocă 27 de milioane de lei pentru sistemul de ventilație de pe tronsonul Petrache Poenaru-Timpuri Noi

Modernizarea sistemului de ventilație la metroul bucureștean, pe tronsonul Petrache Poenaru-Timpuri Noi, costă peste 27 de milioane de lei.

metrou_grevaCompania Metrorex a demarat procedura de atribuire a contractului de achizitie publică pentru Modernizarea instalatiilor pe magistralele 1, 2, 3 si TL. Instalatii de ventilatie. Tronsonul Petrache Poenaru (Semanatoarea) – Timpuri Noi.

În vederea modernizării instalațiilor de ventilație ale metroului din București, S.C. METROREX S.A. a demarat procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect „Modernizarea instalațiilor pe magistralele 1, 2, 3 și TL. Instalații de ventilație. Tronsonul Petrache Poenaru (Semănătoarea) – Timpuri Noi”. Procedura de atribuire aplicată este „licitație deschisă”. Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pe site-ul www.e-licitatie.ro, în data de 07.10.2014. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 26.11.2014, ora 12°°. Valoarea estimată a contractului este de 27.416.880 lei (incluzând valoarea de 1.233.236 lei aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute). Criteriul de atribuire a contractului este „prețul cel mai scăzut”, se precizează în comunicatul de presă al Metrorex, remis exclusivNEWS.ro.

Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de 12 luni. Sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit sunt asigurate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport și de la bugetul de stat.

Scopul procedurii de achiziție este contractarea lucrărilor necesare pentru modernizarea instalațiilor de ventilație pe tronsonul Petrache Poenaru – Timpuri Noi, respectiv stațiile Petrache Poenaru, Grozăvești, Eroilor, Izvor, Piața Unirii1, Timpuri Noi și interstațiile Petrache Poenaru-Grozăvesti, Eroilor-Grozăvesti, Izvor-Eroilor, Piața Unirii1-Izvor, Timpuri Noi-Piața Unirii1.