Breaking news

Medicii pot verifica online dacă un pacient este asigurat medical

Românii nu mai sunt nevoiți să meargă la Casa de Asigurări de Sănătate, după adeverințele care să le ateste calitatea de asigurat. Medicii pot verifica, online, în timp real, dacă un pacient este sau nu asigurat.

medici-familiePotrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat,  persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  îi va fi verificată calitatea de asigurat de către furnizorul de servicii medicale  ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

„ Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă  cel care solicită serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Dacă în urmă interogării, persoana  apare ca neasigurată, aceasta  se va prezenta la casa de asigurări de sănătate  cu documentele care atestă calitatea de asigurat pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentele necesare pentru a face dovada calității de asigurat la casa de asigurări sunt prevăzute în ordinul mai sus menționat pentru fiecare categorie de asigurați în parte..

Automat, la eliberarea adeverinței de către casa de asigurări, calitatea de asigurat va fi validată și în sistemul informatic (SIUI).

Astfel, nu mai este necesară eliberarea adeverinţei de asigurat pentru persoanele care figurează în sistemul informatic ca fiind persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, conform aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014, CNAS a transmis o circulară către casele teritoriale de sănătate.

Această măsură este tranzitorie și va fi înlocuită  anul viitor de cardul național de sănătate, care va face dovada calității de asigurat.