Breaking news

MAE nu neagă existența unor închisori de tortură CIA pe teritoriul României

Ministerul Afacerilor Externe reacționează după ce în presă au apărut informații cu privire la faptul că în raportul SUA, ar exista referiri legale de existența unor închisori de tortură ale CIA pe teritoriul României.

AHMET DAVUTOGLU - CRISTIAN DIACONESCU - MAECu privire la alegaţiile vehiculate în spaţiul public referitoare la România în urma publicării Rezumatului Executiv al Raportului Comitetului pentru Informaţii al Senatului SUA referitor la programul de interogare şi detenţie al CIA, în urma consultării cu autorităţile române competente, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări:

Ca membru al comunităţii de valori occidentale, România este profund ataşată statului de drept, instituţiilor democratice, promovării şi apărării drepturilor omului.

MAE apreciază transparenţa fără precedent de care a dat dovadă Congresul SUA prin publicarea Rezumatului Executiv al Raportului Comitetului pentru Informaţii al Senatului SUA cu privire la programul de interogare şi detenţie al CIA.

MAE reaminteşte faptul că actuala Administraţie de la Washington a pus oficial capăt programului de detenţie şi interogare incriminat în Raport, la instalarea sa în funcţie.

Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne puternic. Bazele colaborării cu SUA în cadrul acţiunilor antiteroriste sunt solide, întemeiate pe obiective comune, pe respectarea dreptului internaţional, în vederea unui răspuns prompt şi adecvat la ameninţările emergente.

MAE subliniază că România, stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, parte la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (New York, 1984), se disociază şi respinge vehement astfel de practici, indiferent de circumstanţe. Aceasta este politica sa oficială ca stat şi, în acelaşi timp,  politica clară, fără echivoc şi compromisuri în materie de drepturile omului a Uniunii Europene, pe care România o susţine şi o practică fără rezerve.

Documentul făcut public de Senatul SUA nu conţine referiri la România. Autorităţile române nu deţin nici un fel de probe din care să rezulte că pe teritoriul României au existat centre de detenţie ale CIA sau că aeroporturile româneşti ar fi fost utilizate de către CIA pentru transportul sau detenţia unor prizonieri suspectaţi de acte de terorism. De asemenea, nu au fost obţinute până în prezent dovezi legate de cazuri în care persoane sau agenţii străine oficiale au fost implicate, pe teritoriul României, în acţiuni de privare de libertate sau transport ilegal de deţinuţi.

După cum este cunoscut, au fost făcute demersuri în scopul verificării alegaţiilor respective. O Comisie de anchetă a fost instituită de Senatul României în decembrie 2005. Raportul, adoptat de Senat în 2008, a concluzionat că nu au fost identificate elemente privind existenţa unor baze secrete americane, centre de detenţie sau zboruri neautorizate ale CIA destinate transportului sau detenţiei unor prizonieri suspectaţi de acte de terorism.

Chiar dacă România nu este menţionată în rezumatul făcut public al Raportului Congresului SUA, autorităţile române nu pot face abstracţie de perpetuarea, în continuare, în spaţiul public, a unor alegaţii care o incriminează, autorităţile române competente manifestând toată disponibilitatea pentru elucidarea acestora. În acest sens, este relevant faptul că o anchetă judiciară a fost deja declanşată şi este în derulare. Autorităţile competente întreprind toate demersurile necesare pentru soluţionarea acestei cauze, cu deplina respectare a principiilor statului de drept şi drepturilor omului. Referitor la nivelul de detaliere a informaţiilor care pot fi furnizate cu privire la această anchetă, trebuie ţinut cont de limitările impuse prin prevederile legale care reglementează derularea unei investigaţii penale, până la finalizarea acesteia. De asemenea, este necesară precauţie în privinţa declaraţiilor publice care ar putea afecta cursul anchetei.