Luni începe examenul de Bacalaureat 2012, sesiunea iunie-iulie

Examenul de Bacalaureat 2012, sesiunea iunie-iulie, începe luni, 11 iunie, cu proba la română oral.

Subiectele la prima probă la BAC 2012 la care vor fi supuşi candidaţii vizează testarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Examenul începe la ora 12:00, nu de la ora 9 cum era până în prezent.

În centrele de examinare vor fi prezenţi profesorii participanţi la bacalaureat şi absolvenţii de liceu. Până la ora 12,00, având în vedre că în unele şcoli au fost şi secţii de votare în care s-a votat duminică, se va face curăţenie după procesul de vot şi se vor scoate cabinele de vot din săli.

Subiectele la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română din cadrul examenului BAC 2012 au un grad de complexitate nu foarte ridicat, care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Absolvenţii claselor a XII-a trebuie să dovedească faptul că îşi pot susţine argumentat şi nuanţat punctul de vedere. Elevii trebuie să ateste că pot identifica şi prezenta elementele unei comunicări (emiţător, receptor, mesaj, cod, canal, context) şi funcţiile acestora, dar mai ales că pot vorbi onest, liber, pornind de la un text la prima vedere.

Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care pică oralul la română sau nu ajunge la probă este declarat “respins”, respectiv “neprezentat” la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoare. Nu se admit contestaţii la probele orale şi practice din cadrul examenului de bacalaureat, cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic – muzică.

>