Breaking news

Lucrări în regim de urgenţă pentru stoparea eroziunilor pe râul Siret

Administrația Națională  „Apele Române”(ANAR), prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad(ABA), a semnat contractele de execuţie a două lucrări importante de investiţii din judeţul Galaţi: „Amenajarea râului Siret în localitatea Şendreni etapa I” şi „Amenajarea râului Siret în localitatea Şerbeştii Vechi”. Valoarea lucrării din localitatea Şendreni este de 4.724.000 lei, iar a celei din localitatea Şerbeştii Vechi, comuna Şendreni este de 2.918.000 lei.

Fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în bazinul hidrografic al râului Siret,  în perioada iunie – iulie 2018, au condus la formarea de viituri care au determinat evacuarea din acumulările Călimăneşti și Movileni aflate în administrarea S.C. Hidroelectrica a unor debite maxime de 2.600 mc/secundă.

În zona comunei Şendreni, amplasată aval de confluențele râurilor Putna și Râmnicu Sărat, geomorfologia albiei râului Siret a favorizat depuneri masive de  material aluvionar formându-se un grind pe malul drept şi dezvoltarea periculoasă a unei eroziuni pe malul stâng care, în situația actuală, pune în pericol două obiective însemnate:

  1. Calea ferată electrificată care asigură legătura între municipiile Tecuci și Galați;
  2. Stația de pompare apă Bărboşi – unitate importantă a infrastructurii principale din sistemul de irigații Câmpia Covurlui, județul Galați.

Monitorizarea evoluției eroziunii de mal produsă în zona comunei Șendreni a fost efectuată de personalul de specialitate din cadrul S.G.A. Galați, prin măsurători, constatându-se, în luna octombrie 2018, faptul că distanţa dintre cursul de apă Siret şi linia căii ferate Galaţi-Tecuci  este de 30 metri, faţă de 60 de metri cât era în luna iunie a acestui an. Totodată, s-a constatat că depunerea materialului aluvionar pe malul drept a avut o evoluție rapidă, favorizând astfel concentrarea forțelor hidrodinamice spre malul stâng cu efect de accelerare a evoluției erozionale, viteza de dezvoltare a eroziunii fiind favorizată și de natura nisipoasă a malului.

Investiţia „Amenajarea râului Siret în localitatea Şendreni, judeţul Galaţi” se execută pe o lungime de 200 metri, într-o primă etapă, iar lucrarea „Amenajarea râului Siret în localitatea Şerbeştii Vechi din judeţul Galaţi” se realizează pe o lungime de 120 metri. Cele două investiţii vor fi finalizate până la finalul acestui an.

La momentul actual, ANAR, prin ABA Prut-Bârlad, face demersuri pentru promovarea în regim de urgenţă a etapei a-II-a a obiectivului de investiţii „Amenajarea râului Siret în localitatea Şendreni” pentru a continua lucrările de stopare a eroziunii de mal pe încă o lungime de 216 metri, astfel încât să se realizeze închiderea acestui punct critic.

>